Varinli Caddesi Ticaret-Konut Alanı olarak planlanması

Ulukavak Mahallesi 674 ada 38 nolu parsel ve Varinli Caddesi için;

674 ada 38 nolu parselin konut olan kullanım kararının Ticaret- Konut Alanı olarak değiştirildiği, parselin diğer yapılaşma koşullarının ise korunduğu görülmektedir. Ayrıca plan notlarına; ”Parselin zemin katı ticaret alanı olarak kullanılacak olup üst katların tamamı konut alanı olarak kullanılabilir.” Şeklinde plan notu eklendiği tespit edilmiştir.

Yapılan incelemede Varinli Caddesine cepheli parsellerin bir kısmında mahallinde ticari kullanımlar olduğu, yeni yapıların tamamına yakınında zemin katlarda ticari birimler yer aldığı, Varinli Caddesinde ticari potansiyel bulunduğu tespit edilmiştir. Varinli Caddesinden cephe alan parsellerin tamamının Ticaret-Konut Alanı olarak planlanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda Varinli Caddesinden cephe alan konut kullanım kararı olan parseller Ticaret- Konut alanı olarak planlanmış plan notlarına ise; Ticaret- Konut Kullanım kararı parsellerin zemin katı ticaret alanı olarak kullanılacak olup üst katların tamamı konut alanı olarak kullanılabilir.” plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 5793,65) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 5794,77) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 07.01.2020 tarih 13 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  10.01.2020 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

10 Ocak 2020
300 kez görüntülendi