Yavruturna Mahallesi, 1, 2 ve 5 nolu kadastro paftaları planla kadastro arasındaki kayıklığın giderilmesi

Yavruturna Mahallesi, 1, 2 ve 5 nolu kadastro paftaları içerisinde kalan ve kesin sınırları pafta üzerinde gösterilmiş alan için;

Planda verilmiş hiçbir yapılaşma koşulu ve yol genişliklerinde bir değişiklik yapılmadan planla kadastro arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi, uygulamadan çıkan sorunların önlenmesi, yorum fakının ortadan kaldırılması ve bireysel hataların önlenmesi için planla kadastro arasındaki kayıklığın giderilmesi şeklinde hazırlanan hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 5793,57) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 5794,67) değişikliği,  3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince  07.05.2019 tarih 66 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

 

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 10.05.2019 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

13 Mayıs 2019
336 kez görüntülendi