Yavruturna Mahallesi, 1862 ada 2-3-4-5-6 nolu parsellerde plan değişikliği

Yavruturna Mahallesi, 1862 ada 2-3-4-5-6 nolu parseller için;

1862 ada üzerindeki ada ayrım çizgisinin eski konumuna (22.02.1991 tarih 15 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış imar planlarındaki konumuna) getirilmesi; Bunun dışında parsellin yapılaşma koşulları ve kullanım kararında herhangi bir değişiklik yapılmaması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 5777,25) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 5006,30) değişikliği,, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince  05.11.2018 tarih 195 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 08.11.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

09 Kasım 2018
342 kez görüntülendi