Yavruturna Mahallesi, 698 ada 5 ve 12 nolu parsel ile 697 ada 14, 15 ve 16 nolu parsellerde plan değişikliği

Yavruturna Mahallesi, 698 ada 5 ve 12 nolu parsel ile 697 ada 14, 15 ve 16 nolu parseller için;

Yavruturna Mahallesi, 698 ada 5 ve 12 nolu parsel ile 697 ada 14, 15 ve 16 nolu parsellerin konut olan kullanım kararı Ticaret- Konut olarak değiştirilmiş ve plan notlarına parsellerin zemin katları Ticaret olarak kullanılacak olup üst katların tamamı konut olarak kullanılabilir şeklinde plan notu eklenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 5793,41) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 5794,46) teklifi   3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 08.08.2018 tarih 154 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 10.08.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

10 Ağustos 2018
433 kez görüntülendi