Yavruturna Mahallesi, 776 ada 1 parselde plan değişikliği

Yavruturna Mahallesi, 776 ada 1 parsel  için;

Yavruturna Mahallesi, 776 ada 1 parsel için talep edilen imar planı değişikliği ile “Sağlık Tesis Alanı (Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi) ve Aile Sağlığı Merkezi olarak 2 farklı kullanım kararı önerilmiştir. Sağlık Tesis Alanı olarak planlı kısım için 5’er metre, Aile Sağlığı Merkezi olarak planlı kısmın kuzeyinde yapı yaklaşma mesafeleri belirlenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 5793,39) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 5794,44) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 04.07.2018 tarih 139 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 09.07.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

09 Temmuz 2018
336 kez görüntülendi