Yavruturna Mahallesi, 776 ada, 6 nolu parselde plan değişikliği

Yavruturna Mahallesi, 776 ada 6 parselde plan müellifince hazırlanan 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planı teklifinde, Yavruturna Mahallesi, 776 ada 6 parsel de yol cephelerinden 5 metre, yan ve arka bahçe mesafeleri ise 4 metre olacak şekilde,  Y. Ençok: 6 kat yapılaşma koşullarında “Resmi Kurum Alanı” olarak planlandığı,  ayrıca plan notlarında; Taks: 0.40 ‘ı geçemez ibaresinin eklendiği görülmüştür. Çorum İli, Merkez İlçesi, Yavruturna Mahallesi, 776 ada, 6 nolu parselde plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP:19810117) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP:19209352) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, Meclisce 01.02.2022 tarih ve 27 sayılı BMK  ile OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  04.02.2022 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

04 Şubat 2022
124 kez görüntülendi