Yavruturna Mahallesi, 808 ada 24 ve 25 nolu parsellerde plan değişikliği

Yavruturna Mahallesi, 808 ada 24 ve 25 nolu parseller için;

Plan fonksiyonlarında değişiklik yapılmadığı, yapı yaklaşma mesafelerinin yollardan ve komşu konut adasından 5 metre, 24 ve 25 nolu iki parsel için komşu yapı yaklaşma mesafelerinin ise 24 nolu parsel için 5 metre, 25 nolu parsel için ise 3 metre olarak değiştirildiği ve 24 nolu parselin kuzey- doğu kısmında bulunan trafo alanının korunması şeklinde hazırlanan  hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 5793,55) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 5794,65) değişikliği,  3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince  07.05.2019 tarih 61 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

 

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 10.05.2019 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

13 Mayıs 2019
508 kez görüntülendi