Yavruturna Mahallesi Mahallesi, 732, 1018,795 adada plan değişikliği

Yavruturna Mahallesi Mahallesi, 732, 1018 ada 1 parselin tamamının “Ayrık Nizam 3 Kat Konut Alanı”, 795 ada 28 parselin konut alanı işaretli kısmının “Yeşil Alan” olarak planlanması şeklinde plan değişikliği teklifi sunulduğu, 1018 ada 1 parselin mevcut kadastro durumu dikkate alınarak yapılaşmaya uygun hale dönüştürüldüğü, 795 ada 28 parselin ihtiyaç duyulan yeşil alanının karşılanması  şeklinde Belediyemiz tarafından A grubu plan müellifine hazırlattırılan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP: 19912597) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP: 19421525) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b Maddesi gereğince, Meclisce  07.01.2022 tarih ve 11 sayılı BMK  ileOY BİRLİĞİYLE onanmıştır.

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  12.01.2022 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

12 Ocak 2022
212 kez görüntülendi