Yavruturna Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Mürsel Sokak ve Cengiz Topel Caddesi’nin bir kısmında plan değişikliği

Yavruturna Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Mürsel Sokak ve Cengiz Topel Caddesi’nin bir kısmı için ;

Yavruturna Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Mürsel Sokak ve Cengiz Topel Caddesi’nin bir kısmının kullanım kararının “Ticaret+Konut Alanı (TİCK)” olarak değiştirdiği, diğer yapılaşma koşullarında bir değişiklik yapılmadığı ve plan notlarına; Ticaret + Konut Alanı kullanım kararı getirilmiş alanların zemin katlarında ticari birimler yer alacak olup üst katların tamamı konut olarak kullanılabilir.” Şeklinde plan notu eklenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 5793,32) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 5794,38) değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 06.04.2018 tarih  04/76 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 09.04.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

10 Nisan 2018
468 kez görüntülendi