Yaydiğin Köyü, 102 ada 3 parselde plan değişikliği

için;

102 ada 3 parselin kuzeyinde yer alan yaklaşık 3110 m²’lik kısmı Akaryakıt ve Servis İstasyonu, kalan kısım ise Emsal:0.75 Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında Sanayi Alanı olarak planlanmıştır. Ayrıca Akaryakıt Servis İstasyonu olarak planlı bölgede Çevreyolundan 25.00 metre, batısında yer alan yoldan ve komşulardan 10.00’metre yapı yaklaşma mesafeleri belirlenmiştir. Sanayi Alanı olarak planlı kısımda Çevreyolundan 15.00 metre, batıdaki yoldan ve komşulardan 10.00’ar metre yapı yaklaşma mesafeleri  belirlenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 8329,67) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 7571,73)  değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 04.07.2018 tarih 140 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 09.07.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

09 Temmuz 2018
415 kez görüntülendi