Yaydiğin Köyü 103 ada, 21 ve 23 nolu parseller yapı yaklaşma mesafelerinde değişiklik yapılması

Yaydiğin Köyü 103 ada, 21 ve 23 nolu parseller için;

Plan değişikliğine konu parsellerin plan fonksiyonlarında bir değişiklik yapılmadan, 103 ada 21 nolu parselin yapı yaklaşma mesafelerinin doğu cephesi hariç diğer tüm cephelerinden 3 metre olarak yeniden düzenlendiği, 21 ve 23 nolu parsellerin kendi aralarında tevhid ve ifraz yapmasını gerektirecek şekilde ifraz hattının işaretlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 7571,63) değişikliği,3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 08.03.2018 tarih  03/43 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  12.03.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

13 Mart 2018
556 kez görüntülendi