Yaydiğin Köyü 167 ve 2829 nolu adaların güneyinde bulunan 10 metrelik yaya yolunda plan değişikliği

Yaydiğin Köyü 167 ve 2829 nolu adaların güneyinde bulunan 10 metrelik yaya yolu  için:

10 metrelik yaya yolunun kaldırılarak park alanına dahil edildiği,Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesinin 1. bendinde “İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.” Denilmekte olup, yeşil alanın artırıldığı, söz konusu yolun geçtiği güzergâhın dere yatağı olması ve topoğrafik açıdan sıkıntılı olduğu, fiiliyatta yolun açık olmadığı ve söz konusu yolun hizmet ettiği bir parselin bulunmadığı görülmektedir. Şeklinde hazırlanan  11/5000 ölçekli Nazım (NİP; 8329,77) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 7571,85) değişikliği,, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince  02.07.2019 tarih 92 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

 

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 08.07.2019 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

16 Temmuz 2019
270 kez görüntülendi