Yeniyol Mahallesi, 420 nolu adada plan değişikliği

’nın Park Alanı olarak işaretli bulunan kısmının Genel Otopark Alanı olarak değiştirildiği, trafo alanın geometrisinin mevcut trafoya göre yeniden düzenlendiği ve 421 ada 4-5-22-33 ve 45 nolu parsellerin Park Alanı olarak işaretlendiği görülmekte olup, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesinde “(1) İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır. (2) İmar planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esastır. Yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren plan değişikliği yapılamaz.” Denilmekte olup yapılan plan değişikliği ile sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirildiği görülmektedir. Çorum İli, Merkez İlçesi, Yeniyol Mahallesi, 420 ve 421 nolu adaların plan değişikliği sınırları içerisindeki kısımlarına yönelik olarak plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP: 19996378) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP:19559714) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince, Meclisce 01.02.2022 tarih ve 23 sayılı BMK  ile OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  04.02.2022 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

04 Şubat 2022
99 kez görüntülendi