Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

31°C açık

Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

31°C açık

Önceki Başkanlarımız

Önceki Başkanlarımız

Zeki Gül
Zeki Gül [05.02.2018 - 31.03.2019]

Çorum Belediyespor Kulübü Başkanlığı, Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türkiye Güreş Federasyonu Grekoromen Güreşten Sorumlu Asbaşkanlığı da yapan Zeki Gül, 2009 – 2018 yılları arasında Belediye Başkan Yardımcılığı yaptı.5 Şubat 2018 tarihinde Belediye Meclisi tarafından Belediye Başkanı olarak seçildi.

Muzaffer Külcü
Av. Muzaffer Külcü [29.03.2009 - 30.01.2018]

22. dönem Çorum Milletvekili seçilerek parlamentoya giren Muzaffer Külcü, dönemin en genç milletvekilleri arasında yer aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında Bakanlık müşaviri olarak görev yaptı. Eti Maden İşletmelerinde yönetim kurulu üyeliği yaptı. 29 Mart 2009 ve 30 Mart 2014’te yapılan seçimlerde Çorum Belediye Başkanı olarak seçildi. 30.01.2018 tarihinde istifa ederek görevini bırakmıştır.

Turan Atlamaz
Turan Atlamaz [02.04.2003 - 29.03.2009]

23 Mart 2003 Çorum yerel seçimlerinde AK Parti Belediye Meclis Üyeliğine seçilen Turan Atlamaz, 2 Nisan 2003 tarihinde Belediye Başkanı seçildi. Turan Atlamaz, 28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde ikinci kez Belediye Başkanı seçildi.

Ömer Abuhanoğlu
Ömer Abuhanoğlu [23.09.2002 - 01.04.2003]

23.09.2002-01.04.2003 tarihleri arasında başkanlık yapmıştır. Kısa dönem başkanlık yapmış bir başkandır. Atama şeklinde gelen bir Belediye Başkanıdır.

Prof. Dr. Arif Ersoy
Prof. Dr. Arif Ersoy [27.03.1994 - 08.08.2002]

27.03.1994-18.04.1999, 19.04.1999-08.08.2002 yılları arasında görev yapmıştır. Yaptığı çalışmalar Çorum’un yeraltı su şebekesi ve yağmur şebekesinin yenilenmesi, Çorum’un güzelleşmesinde katkı sağlayan park ve bahçelerin yapılmasıdır. Çorum’un güzel ve temiz bir şehir görünümüne katkı sağlayan başkanlardan bir tanesidir.

Ali Osman Alveren
Ali Osman Alveren [09.03.1994 - 27.03.1994]

09.03.1994-27.03.1994 tarihlerinde başkanlık yapmıştır. Kısa dönem başkanlık yapan başkanlarımızdan bir tanesidir.

Necdet Diken
Necdet Diken [25.03.1984 - 25.03.1989]

25.03.1984-25.03.1989 yılları arasında görev yapmıştır. Çorumun imarında en büyük payı olan mümtaz bir şahsiyettir. Toplu konutların yapılmasında ve inşaat sahasının genişlemesinde, başkanlık yaptığı yıllarda büyük katkısı olmuştur. Şehir içerisinde ki kavşakların yapılması ve şehrin güzelleştirilmesinde çok önemli çalışmalar yapmıştır. Çorum’un belli dönemine çalışmaları ile damgasını vuran bir belediye başkanıdır.

Dr. Turhan Kılıçcıoğlu
Dr. Turhan Kılıçcıoğlu [10.12.1973 - 27.02.1984 | 27.09.1989 - 07.03.1994]

Çoruma önemli katkısı olan Belediye Başkanlarından bir tanesidir. Özellikle Çorum’un temizliği hususunda önemli çalışmaları vardır. Vakitli vakitsiz çalışanlarını denetlemesi ile tanınan otoriter bir Belediye Başkanıdır.

Hamit Duran
Hamit Duran [27.08.1968 - 09.12.1973]

1923 Çorum doğumlu olan Hamit DURAN. İlk ve orta öğrenimini Çorum’da tamamladıktan sonra Yozgat Lisesi’nden mezun olmuş ve Özel idare’de memuriyetine başlamıştır. 1963-1966 tarihleri arasında Çorum Özel İdare Müdürü olarak görev yapan Hamit DURAN, bugünkü adı Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu olan 27 Mayıs İlkokulu’nu ve Hürriyet İlkokulu’nu yaptırmış. Albayrak, Gazipaşa ve Zafer İlkokullarının binalarını yenilemiş, Özel İdare hizmet binasını yaptırmış. Şehir İşhanı’nın projesini hazırlatarak inşaatını gerçekleştirmiş. Sıklık İl Ormanı’nı kurarak bugün Çorum’a hayat veren yeşil örtüyü kazandırmıştır. 25 Ağustos 1968 tarihinde yapılan seçimi kazanarak Çorum Belediye Başkanlığı görevine başlamıştır. Çorum halkının kendisine çok yakın bulduğu yerine göre çabuk parlayan, sinirlenen ama sevecen ruhu nedeniyle karşısındaki insanı kırmışsa hemen gönlünü alan Hamit DURAN, halk arasında “Hamit Baba” olarak anılıyor, seviliyor, sayılıyordu. 1973 sonuna kadar süren Belediye Başkanlığı döneminde başta Hıdırlık olmak üzere dini mekânların ve ibadethanelerin bakımına büyük önem vermiş, kentin altyapısına ağırlıkla eğilerek su, elektrik, kanalizasyon tesislerinin tevsii ve yenileme projelerini hazırlatıp programa aldırmış, içme suyu şebekesini yenilemişti. Rutin Belediye hizmetlerinin yanı sıra, “Mezbaha ve Soğukhava Tesisleri” başta olmak üzere çeşitli hizmet birimlerini de Çorum Belediyesi’ne kazandırmıştır. Hamit DURAN 3 Mart 1977 tarihinde kendi eliyle ihya ettiği Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verilmiştir.

Kemal Demirer
Kemal Demirer [27.11.1963 - 26.06.1968]

Çorum’a katkıları olmuştur. Bunlardan en önemlileri mezbahanın yenisini yaptırmıştır. Çorum şehir içi otobüs taşımacılığı ilk olarak Kemal Demirer zamanında başlamıştır.

Hasan Basri Kurtoğlu
Hasan Basri Kurtoğlu [12.06.1961 - 20.11.1963]

Yaptığı çalışmalar bakımından “az yapar öz yapar, yapıcı bir idareci idi” diye bilinmektedir. Albayrak Binasının yapılması ve hususi muhasebe binası Çorum’a bıraktığı en güzel eserlerdendir. Adliye ve mülkiye binalarının yapılmasını sağlamıştır. Hem Valilik görevinde hem de Belediye Reisliği görevinde bulunmuştur.

Celalettin Ünseli
Celalettin Ünseli [13.10.1960 - 07.06.1961]

13.10.1960-07.06.1961 yıllarında görev yapmıştır. Uzun dönem Belediye Başkanlığı yapmamıştır.

Mehmet Varinli
Mehmet Varinli [23.06.1960 - 27.09.1960]

Sene 1960, ihtilalin ilk günlerinde Çorum’a Vali ve Belediye Başkanı olarak gelmiştir. İlk geldiği sıralarda Osmancık Sokağını açmış ve Ulukavak camii’ni de yolun istikametine gelmesi sebebiyle kaldırarak başka yere yaptırmıştır. Varinli’nin Çorum Belediyesi başında bulunması Çorum için büyük şans iken, bunun kıymeti bilinmemiş ve tam tersi olmuştur. Mümtaz Elli Vali arasına girmiş değerli bir devlet adamıdır. Çorum’a sayısız katkıları olmuştur. Varinli, Saat Kulesi meydanındaki ahşap dükkanları kaldırmış, genişletmiştir. Ve bilhassa Osmancık Caddesini Tahtalı’dan Sarıklı semtine kadar bir çırpıda açıvermiştir. Kısa geceli günlerde sabah namazı vakti ücra yerlerdeki camii’leri de kontrol etmeyi ihmal etmemiştir. Her sabah mesai başlamadan sokakları, çarşı pazarı vakitli vakitsiz kontrol ederdi. Sokaklarda yaya yollarını işgal eden merdiven ve basamakları bile “Mahza sokaklar işgal edilemez” kanunu gerekçesi ile temizletmiştir. Tanyeri İlkokulunun kalorifer tesisatının yapılmasını sağlamıştır. Velhasıl bir vilayet makam odasında masa başına kurulup rehavetli koltuklarda istirahati ihmal etmiş, gün doğumundan gün batımına kadar Belediye ve Vilayet işlerini tam ve olgun, anlayışlı, gayretli hal ve hareketleri ile yaşamış, sevmiş kıymetli bir şahsiyet idi.

Av. M. Faik Kürkçü
Av. M. Faik Kürkçü [25.01.1959 - 19.06.1960]

İhtilalde vazifesi son bulan Faik Bey, Reislik devresinde selefi Baha Bey’in hiç denecek kadar basit istimlak bedellerini bankaya yatırarak mülklerini zapt edip mahkemelere mecbur ettiği ev ve mülk sahiplerinin oldukça uzun ve masraflı süren davalardan sonra meşru ve kesinleşmiş para alacaklarını ödemeye gayret etmiştir. İkinci bir eseri de Güpür Hamamı yanındaki bir metrecik genişlikteki çarşıya sokak aralarında sürüklene gelen postal tamircilerini çatı altına sokmak olmuştur.

Kadir Celep
Kadir Celep [01.04.1950 - 31.05.1950]

1.4.1950'den 31.5.1950'ye kadar Baha Çorbacıoğlu'nun Milletvekilliğine adaylığını koyması ve kazanamayarak geri dönmesi üzerine iki ay Belediye Reisliği sıfatı ile kalmıştır.

Nazmi Tombuş
Nazmi Tombuş [10.06.1941 - 30.11.1942]

10.6.1941'den 30.11.1942'ye kadar bir buçuk sene reislikte kalmış olduğu kayıtlarda geçmektedir. Pertev Bey’in normal reislik süresi bitmeden çekilmesi üzerine boşalan reislik makamına Nazmi Bey gelmiştir.

Dr. Pertev Kalelioğlu
Dr. Pertev Kalelioğlu [01.11.1934 - 01.06.1941]

01.11.1934'ten 01.06.1941 tarihine kadar Belediye Reisi unvanını taşımış olan Dr. Pertev Kaleli, taşrada muhtelif yerlerde hükümet tabibi olarak bulunmuş, Çorum’da Belediye Tabibi olarak tanınmıştı. Herkese sempati gösteren ve herkesten sempati gören tipte ve yaradılışta idi. Belediye Reisi olmasını müteakip günlerde Osmancık-Kızılırmak Köprüsü tamiratını taahhüt eylemişti. Başlangıçta kolay ve karlı sanılan bu iş, hem güç ve hem zararlı olarak uzun sürmüş ve Pertev Bey’i madden ve manen üzmüştür. Pertev Bey’in Belediye Reisliği zamanı II.Dünya Savaş’ı günlerine rastlar. Yedek subay olarak askeri hizmete de çağrılması, Belediye işlerinin bir süre aksamasına sebep olmuştur. Belediye Reisliği sırasında en önemli işi şehir planı olmuştu. Çorumda ilk defa fenni şekilde mezbahayı Pertev bey kurdurmuştur. Ulu mezarlık ve Hıdırlık arasında olan bu mezbaha şehrin büyüyeceği hesaplanmadan küçük bir şekilde kurulmuştur. Fakat daha yenisinin yapılışı Kemal Demirer zamanındadır. İçme suyu tesisatı yapılmış olan mahallelerde bile evlere su abonesi verilmesi Pertev Bey zamanında başlamıştır ki memnuniyetle karşılanan bir hizmet olmuştur. Pertev Bey’den evvelki reisler evlere su verilirse millete içmeye suyu kalmaz diye düşünüyorlardı. Halbuki sokaklarda çeşmelerden akan sular boş yere israf oluyordu.

Baha Çorbacıoğlu
Baha Çorbacıoğlu [1933 - 1934 | 1942 - 1950 | 1950 - 1958]

Baha Bey’in zamanını iki devreye ayırmak uygun olur. Birinci devre Veli Paşa Oğlu Şevket Bey’den kalan bir buçuk senelik müddet, ikinci devre ise Pertev Beyden sonraki on altı senelik müddettir. İkinci defa reisliğe gelişi 25.12.1942'dir ve gelir gelmez ilk iş olarak şehir planı yaptırma meselesini öne almıştır. Şehitler Abidesi’den Saat kulesine doğru giden yolu açmıştır. Piri Baba ve Bahabey çamlığı en güzel hizmetleri arasındadır.

Veli Paşa Oğlu Şevket Eren
Veli Paşa Oğlu Şevket Eren [20.10.1930 - 30.4.1933]

Veli Paşa Oğlu Şevket Bey hazırlanan planlar ve paralarla su tesisatı inşaatına başlamış ve daha fazla para tedarik ederek Mürsel Menba’ından Saat Kulesi çevresine kadar getirmeyi başarmıştır. Ticaret ve ziraat işlerini bırakarak memlekete hizmet gayesiyle Reisliğe gelmişse de, süresi bitmeden evvel belediye azalarının topluca istifa etmeleri üzerine çekilmiştir.

Muhsin Doğu
Muhsin Doğu [02.03.1929 - 19.10.1930]

Muhsin Bey Mülkiyelidir. Kaymakamlıktan Belediye Reisliğine gelmiştir. Halim selim tabiatlı görünüşlü idi. Selefi Suhip Bey’in hazırlatmış olduğu projelerin, planların hayata geçirilebilmesi için para tedarikine gayretle işe başlamıştır. İsrafa meydan bırakmamış olan Muhsin bey Reislikte çok kalmamış ve eski mesleği kaymakamlığa dönmüştür. Aslen Çorumlu Seydimoğullarındandır.

Suheyb Rumi Karafakıoğlu
Suheyb Rumi Karafakıoğlu [1926 - 1929]

Alaca kaymakamlığından belediye başkanlığına gelen Suhip Bey memleket imarına başlangıç sayılabilecek olan içme suyu tesisatının fenni esaslar dairesinde plan ve projelerini Amasya’da Nafia (Bayındırlık) Müdürü olarak bulunan ve aslen su mühendisi olan veya ziya isimli bir mühendise yaptırmıştır. Vilayet Meclisi umumi azası ve daimi komisyon üyesi dahi olmuş bulunduğu gibi Fikret isimli birde hususi gazete çıkarmıştır. Belediye Reisliğinde çok kalmadı. Asıl mesleği olan mülkiyeciliğe geri dönmüştür. Van valiliği yaptı. Edirne'de vali olarak uzun süre kaldı. 1946'da Milletvekili oldu. Ordinaryüs Bedri Karafakıoğlu'nun babasıdır.

Ölçekoğlu Hasan Ağa
Ölçekoğlu Hasan Ağa [1925 - 1927]

Hasan ağanın Belediye Reisliği yaptığı sırada soyadı kanunu çıkmamıştı. Herkes aile lakabı ile anılırdı. Ağalık ünvanı babasından dedesinden kalmadır. Kendisi sarıksız dal fes giyer ve efendi tabiatlı, bonkör, iyilik sever, halim selim eli yardıma ve kapısı misafire açık bir kişi idi. Ölçekoğlu Hasan Ağa’nın belediye reisliği yılları milli mücadelenin başlangıç günlerine rastlar. Hele bir yandan Yozgat isyanı ve isyancıların Alaca’yı basmaları ve Çorum’a gelme tehlikeleri ve diğer yandan umumi asayiş ve inzibat yokluğu gibi sebeplerle memlekette tehlikeli heyecanlı günler geçiriliyordu. İşte Ölçekoğlu Hasan Ağa merhum böyle badireli günlerde belediyenin başında bulundu. Reisliği ve ağalığı ile resmen ve şahsen gayretler sarf etmiştir. Ölçekoğlu Hasan Ağa sanata olan düşkünlüğü ile dikkat çeken bir belediye reisi olarak da bilinir. Halkevi reisliği yaptığı dönemlerde faaliyetlere verdiği destekler elimizde mevcut fotoğraflardan da anlaşılmaktadır.

Op. Dr. Akif Tevfik Bey
Op. Dr. Akif Tevfik Bey

Operatör doktor olan Akif Bey I.Dünya Harbi’nin ikinci senesinde Çorum’a hastane doktoru olarak gelmiş ve şimdiki Ticaret Lisesi olan yerde hastaneyi kurmuştur. Askeri doktordur. I. Dünya Savaşı mütarekesi günlerinde Çorum’a gelişinde mübalağasız tam seksen yaylı araba ile 200 den çok Çorumlu tanınmış kişiler tarafından uzaklardan karşılanmıştır. Çorum’da özel muayenehaneyi ilk açan kişi Akif Bey’dir. Çok sevilen Akif Bey, Belediye Reisliğine de getirildi. Kızılay Reisliğini birkaç sene parlakça idare etti. Sonraları Damadı Vasıf Enbiya Oğlunun İstanbul’a nakledilişinde Akif Bey de İstanbul’a gitti. Akif Tevfik Bey her zaman sevilmiş sayılmış ve sevilmeye layık bir insan olarak görülmüştür.

Benderli Oğlu Nuri Efendi
Benderli Oğlu Nuri Efendi

Kaynaklarda, Benderli Oğlu Nuri Efendi, halim selim olmakla birlikte kalender görünüşlü bir kişi olarak geçmektedir. Çorum’da elektrik teşkilatını velev muattal bir kamyon motoru ile olsun kurduran ve Çorum’a elektrik ışığını ilk olarak getiren Belediye Başkanı Benderli Oğlu Nuri Efendi'dir.

Şecaaddin Zade Zarif Ağa
Şecaaddin Zade Zarif Ağa

Şecaaddin Oğlu Hacı Zarif Ağa, çok günler kürk giyer, halim selim kişilik yapısına sahip bir kişiydi. Sahip olduğu manifatura mağazasını, belediye başkanlığı döneminde kardeşi ve ortağı idare eder, kendisi de belediye başkanlığı yapardı. Mezarının, Hıdırlık’ta Kereb-i Gazi Türbesi güneyinde Şeyhi Hacı Salih Efendi yanında bulunduğu kaynaklarda geçmektedir.

Mazlum Oğlu Hacı Halil Efendi
Mazlum Oğlu Hacı Halil Efendi

1967 yıllığında, öncelikli olarak ismi yazılan ve halk arasında Mazlum Oğlu Hacı Ağa namı ile ünü dillerde kalmış olan bu kişi temkinli tedbirli bir belediye başkanı olarak kaynaklarda geçmektedir. Hacı Halil Efendi’nin Hasan Paşa ile de yakınlığı olduğu bilgisi M. İhsan Sabuncuoğlu ÇORUM’a Ait Derlemelerim, Kısım 2, s.23’te bulunmaktadır. Hacı Halil Efendi, kahvelerde sık sık temizlik yoklaması yapar ve çatlak fincan görünce kırar atar ve ceza kesermiş.

2024 © Çorum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Hızlı Menü

Duyurular
Etkinlikler
Haberler
Vefat Edenler
Hızlı Menü

Çerez Bilgilendirmesi

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Bu web sitesini kullanarak çerezleri kullanmamıza izin vermiş olursunuz.