Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

20°C parçalı az bulutlu

Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

20°C parçalı az bulutlu

Kent Arşivi

Kent Arşivi

Günümüzde yerel tarih sadece akademisyenlerin bir uğraşı alanı olmaktan çıkmış, aynı zamanda tarih meraklıları, öğretmenler ve öğrenciler için en önemlisi de o bölgede yaşayan yerel halk için önemli bir çalışma alanı haline gelmiştir. Kent tarihleri halk ile birlikte yaşayan ayrılmaz bir bütündür ve kent arşivleri de yerel tarihin yaşama alanlarını oluşturan kurumlardır.

Çorum Belediyesi Kent Arşivi, 2005 yılında açıldığından buyana çalışmalarının önemli bir bölümünü yerel tarih ve Çorum Kent Tarihi alanında yoğunlaştırmıştır. Bu alana ilişkin kültür yayınları yanı sıra, başta Çorum Şer’iyye Sicilleri Transkripsiyon Projesi ve Uluslar arası Osmanlıdan Cumhuriyete Çorum Sempozyumu, Osmanlı ve Cumhuriyet Arşivi Belgeleri, Evlendirme Sicilleri Transkripsiyonları, Nüfus Defterleri Transkripsiyonları, Mezar Taşları Transkripsiyonları, Türk İslam Sanat Eserleri Kitabeleri Transkripsiyonları olmak üzere araştırmacılar ve kent tarihi için kaynak olma niteliğine sahip projeler gerçekleştirmiştir.

Çorum Belediyesi Kent Arşivi’nin kent tarihi araştırmaları yayınları arasında Çorum Halkevi Dergisi Tıpkı Basımı(1938-1946 yılları arası), Çorum Gazetesi Çevirileri (200 sayı gazete-2 Cild), Çorum Ağzı Sözlüğü, Çorum Kültür ve Tarihinde Tasavvuf Geleneği, 20.Asırda Çorum Tarihinden Notlar, Çorum Şer’iyye Sicilleri Katalogları(2 Cild) vb. çok sayıda kitap yer alıyor.

Çorum Belediyesi Kent Arşivi, ayrıca 4500 adet siyah beyaz fotoğraf albümünden oluşan bir fotoğraf arşivinden derlenen “1897’den 1979’a Çorum Geçmiş Zaman Halleri, Tarihe Işık Tutan Çorum Fotoğrafları, Çorum Futbol Tarihi (1920-1979 yılları arası), Geçmişten Günümüze Çorum ve Çorum Geçmiş Zaman Halleri, Nostalji, Çorum Fotoğrafları Albümü, Geçmişten Günümüze Çorum Fotoğrafları Albümü adlı Fotoğraf Albümleri önemli bir kaynak kitap niteliği taşıyor.

Birimlerden ve şahıslardan alınacak arşiv malzemesi, cari olduğu dönemde gizli kabul edilmiş ve halen bu özelliklerini ko­ruyorsa, Çorum Belediyesi Kent Arşivine devredildikten sonra da gizli kalır. Bu durum, koleksiyonlarını bağışlayan bağışçıların araştırmacılara açılma süresi hakkındaki özel isteklerinde de geçerlidir.

Arşiv malzemesinin gizliliklerinin kaldırılması ve kullanıma sunulması, malzeme Çorum Belediyesi’nden devredilmişse, ilgili birimlerin izni alındıktan ve Çorum Belediyesi Başkanlık Makamı onayladıktan sonra; bağışçılar tarafından devredilmişse, bağışçının talep ettiği tarihte Çorum Belediyesi Kent Arşivi yönetimi tarafından gerçekleştirilir.

Çorum Belediyesi Kent Arşivi yetki ve sorumluluğuna geçmiş olan arşiv malzemesinin aslı hiç bir sebep ve suretle ku­rumdan veya Çorum Belediyesi hizmet binalarından dışarıya ver­ilmez. Ancak devlet için gerekli resmi durumlarda, bir hakkın korunması ve ispatı gerektiğinde usulüne göre örnekler verilebilir veya mahkemelerce tayin edilecek bilirkişi veya yetkililerce yer­inde incelenebilir.

Araştırmacılar araştırmaya açık belge ve materyallere internet ağı aracılığıyla ulaşabilecekleri gibi bizzat Çorum Belediyesi Kent Arşivi’ne gelerek inceleyebilme imkânına sahiptirler.

Çorum Belediyesi olarak Şehir tarihçiliği projeleri kapsamında Kent Arşivi çalışmalarından birisi olan bu çalışma, araştırmacılar için çok büyük önem arz etmektedir. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı arşivlerinde yer alan Osmanlı dönemine ait belgeler iki yıl boyunca taranarak katalog çalışmaları yapıldı. Kataloglama işlemlerinden sonra “Çorum” isminin geçtiği 32 Bin sayfa belge dijital ortamda 2016 yılında satın alınarak Çorum Belediyesi Kent Arşivi’ne kazandırıldı. Katalog’ta yer alan belge kodları ile dijital ortamda arşivimizde yer alan belgelerin orijinal kayıt fotoğraflarına ulaşabilirsiniz.

Osmanlı Arşivi Kataloglarına ulaşmak için aşağıdaki link’e tıklayınız:

Osmanlı Arşivi Çorum Belgeleri Kataloğu'na ulaşmak için TIKLAYINIZ

Çorum Belediyesi olarak Şehir tarihçiliği projeleri kapsamında Kent Arşivi çalışmalarından birisi olan bu çalışma, araştırmacılar için çok büyük önem arz etmektedir. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı arşivlerinde yer alan Cumhuriyet dönemine ait belgeler iki yıl boyunca taranarak katalog çalışmaları yapıldı. Kataloglama işlemlerinden sonra “Çorum” isminin geçtiği 9 Bin sayfa belge dijital ortamda 2016 yılında satın alınarak Çorum Belediyesi Kent Arşivi’ne kazandırıldı.

Cumhuriyet Arşivi Kataloglarına ulaşmak için aşağıdaki link’e tıklayınız:

Cumhuriyet Arşivi Katalogu'na ulaşmak için TIKLAYINIZ

Ankara Eyaleti’ne bağlı olan Çorum sancağında, kaza ve diğer merkezlerde nüfus sayımı yapılmış ve buna istinaden 47 adet nüfus defteri tutulmuştur. Ayrıca o dönemde kazaların bazılarının Amasya sancağına bağlı olması hasebiyle bir kısım nüfus kayıtları da Sivas eyaleti nüfus defterleri içerisinde yer almaktadır. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığındaki Nüfus Defterleri serisi incelenerek; Ankara eyaletine tabi Çorum sancağı defterleri, künye, numara ve tarihleriyle birlikte okuyucunun bilgilendirilmesi amacıyla aşağıya çıkarılmıştır.

Çorum Nüfus Defterleri’ne ulaşmak için TIKLAYINIZ

2009-2016 yılları arasında 93 kültür yayını yayınlayan Çorum Belediyesi bu eserle birlikte önemli bir adım daha atmış bulunuyor. Nüfus Defterleri, Şer’iyye Sicilleri, Mezar Taşları gibi eserler bölge insanının demografik yapısını ortaya koyma adına önemli eserlerdir. Bu eserlerin en önemli parçalarından biriside Evlenme Sicil Defterleridir. Şehirde yaşayan bir insan doğar, yaşar, evlenir, ölür. Bunlarında kayıt altına alındığı mutlaka bir belge olmak zorundadır. Doğumu nüfus defterlerinde, yaşarken meydana gelen olaylar şer’iyye sicillerinde, evlilikler evlenme sicillerinde, vefatlar mezar taşlarında kayda alınmaktadır. Bu eser karenin tamamlanması açısında bu sebeple önemlidir.

ÇORUM EVLENDİRME SİCİLLERİ (1926-1930)‘ne ulaşmak için TIKLAYINIZ

Çorum Merkez Kazasının Sosyal ve Ekonomik Yapısı

Çorum Halkevi ve Çorumlu Dergisi

Çorum Yöresi Deyimleri Sözlüğü

Hatırat

Elvan Çelebi ve Eserlerinden Seçmeler

Çorum Yöresi Ağızları Sözlüğü

Rengarenk Çorum- Boyama Kitabı

Çorum Gezi Rehberi

Çorum Masalları

Âşık Paşa ve Oğlu Elvan Çelebi

Şiir Diliyle Çorum

Geçmişten Günümüze Çorum'da Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi

Nikonya'dan Çorum'a - Roman

Zakkum Çiçekleri- Mazlum Kenan Köstekçi

Çorum Camilerinde Ahşap Sanat Eserleri

Çorumlu Bestekârlar Güftekârlar ve Müziğe Emek Verenler

Çorum Yöresi Ağızları Sözlüğü

Eşref Ertekin'in Günlüklerinden Bir Zamanlar Çorum

Tarihten Gelen Lezzet Çorum Leblebisi

Çorum Geçmiş Zaman Halleri

Osmanlı Vilayet Salnamelerinde Çorum

Uluslararası Osmanlı Medeniyetinde Şehir Sempozyumu

Çorum Basın Tarihi Notları

Abdulkadir Ozulu'ya Armağan

Çorum Ulu Camii ve Vakıfları

Çorum Halk İnançları ve Halk Hekimliği

Bayat'tan Feruz'a Bizim Oralar

Çorum İmam Hatip Okulu'nun İlk Müdürleri

Çorum'da Edebiyat Edebiyatta Çorum

Çorum Tarihine Ait Derlemelerim

Çorum Tarihi ve Kültüründe Tasavvuf Geleneği

Çorum Fatihi Danişmend Ahmet Gazi

Atın Gözyaşları & Şehidin Çağrısı

Bir Mustafa Kemal Düşünüyorum

Kur'an Nüzulünün Mekke Dönemi Sempozyumu Kitabı

Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu Kitabı

Akşemseddin Camii Kataloğu

Pamukkulak Hoca Recep Rahmi Tankaya

Üç Alim

Osmanlı İmparatorluğunda Çorumlu Devlet Adamları (İkinci Baskı)

Çorum'da Yaşanmış İlginç Şakalar

Eşref Ertekin Günlüklerinden Bir Zamanlar Çorum

Osmanlı Arşivi Çorum Belgeleri Katalogları

Osmanlı Arşivi Çorum Belgeleri Katalogları

Çorumlu Şeyhülislam ve Alimler

İskilipli M.Atıf Hoca

Dünyanın Merkezi Çorum

Uluçınarlarla Konak Sohbetleri

Çorum Evlendirme Sicilleri (1926-1930)

Geçmişten Günümüze Çorum Fotoğrafları

Yirminci Asırda Çorum Tarihinden Notlar

Tarihe Işık Tutan Çorum Fotoğrafları

Necmi Şamlı

Çorum'da Sahabe Evliya Ulema Makamları

İki Dünya Savaşı Arasında Çorum'da İz Bırakanlar

Beşiktaş Muhafızı Yedi Sekiz Hasan Paşa

Bir Damla Suyum

Örnekli Tanıklı Çorum Ağzı Sözlüğü

Osmanlı Dönemi Çorum Mezar Taşları

Osmanlı Dönemi Nüfus Defterlerinde Çorum Bölgesi Aşiretleri - Hacı Haldun Şahin (2013)

Çorum Tanıtım Kitapçığı

Safahat

Tasavvuf Geleneği Çorum Son Dönem Meşayıhı

Türkiyeli Bir Aydın Kemal Tahir

Osmanlı İmparatorluğunda Çorumlu Devlet Adamları

Abdullah İsmet Eker

Ölüm Var Ayrılık Var Çorum Manileri - İbrahim Gösterir (2011)

Piyeslerim (2011)

Hitit Krallarının Kült Gezileri (2012)

Aşıkpaşaoğlu ve Elvan Çelebi

Çorum Basın Tarihi Notları (2012)

Şiir Gibi

Çorum Nüfus Defterleri

1.Uluslararası Kadın Girişimcilik Çalıştayı

Çorum Yöresi Sözlü Kültürü - Can Yoksul

Hıdırlık Kültürü ve Çorum Hıdırlık Örneği

Aşık Rıfat Kurtoğlu Yaşamı- Sanatı- Eserler

Çorum Velipaşa Hanı Anadolu Oteli- Prestij Kitap

Çorum Velipaşa Hanı Anadolu Oteli

Çorum Sporunda 40 Yıl ve İz Bırakanlar

Çorum Belediyesi | Kent Arşivi

Telefon: 0(364) 319 17 58

Telefon: 0(364) 319 17 59

E-posta: [email protected]

Foto Galeri

Kent Arşivi Kent Arşivi Kent Arşivi Kent Arşivi Kent Arşivi Kent Arşivi Kent Arşivi Kent Arşivi Kent Arşivi Kent Arşivi Kent Arşivi Kent Arşivi Kent Arşivi Kent Arşivi Kent Arşivi Kent Arşivi Kent Arşivi Kent Arşivi Kent Arşivi Kent Arşivi Kent Arşivi Kent Arşivi Kent Arşivi Kent Arşivi Kent Arşivi

2024 © Çorum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Hızlı Menü

Duyurular
Etkinlikler
Haberler
Vefat Edenler
Hızlı Menü

Çerez Bilgilendirmesi

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Bu web sitesini kullanarak çerezleri kullanmamıza izin vermiş olursunuz.