Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

23°C parçalı az bulutlu

Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

23°C parçalı az bulutlu

Celilkırı Köyü (Akkent), 186 ada, 1 nolu parselin kuzeyinde plan değişikliği

Celilkırı Köyü (Akkent), 186 ada, 1 nolu parselin kuzeyinde plan değişikliği

11 Ağustos 2023 Cuma


Celilkırı Köyü (Akkent), 186 ada, 1 nolu parselin kuzeyinde yer alan park alanının 611 m² lik kısmının 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinde “Ticaret Alanı”, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde park alanının 611 m² si, 12 metrelik yola cepheli olacak şekilde “Ticaret Alanı” olarak planlanmıştır. Ticaret alanına hizmet vermek üzere 88.75 m² yüzölçümlü alan parktan otoparka dönüştürülmüş, bölgenin trafo ihtiyacını karşılamak üzere park alanı içinde 21 m² trafo alanı ayrılmıştır. Ticaret Alanında E:0.50 Yençok: 1 kat yapılaşma koşulu getirilmiştir. Yapı yaklaşma mesafeleri, ticaret alanının yola bakan cephesinde 5 metre, diğer cephelerde 3 metre olacaktır. Yapı yaklaşma mesafeleri içinde kalan bina taban alanı yaklaşık 295 m² dir.

Plan Hükümleri;

  1. Ticaret alanında E: 0.50 Y ençok: 1 kat olacaktır. Bu alanda; halkın günlük ihtiyacını karşılamak amacıyla, ticaret kullanımına yönelik yapılar yer alabilir.
  2. Planlama alanında “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” ve “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır.

    3. Bu plan ve plan hükümlerinde belirtilmeyen hususlarda; Çorum İli Merkez İlçe/Celilkırı Mevkii 490 Parsele Ait Uygulama İmar Planı Değişikliği plan hükümlerine, 3194 sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulacaktır.

 

       Şeklinde belirlendiği, plan değişikliği teklifinin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İmar ve Planlama Dairesi Başkanlığının 12.07.2023 tarih ve  E-23188637-754[19.01]-447303  sayılı  yazısı ekinde iletildiği, 29,3 hektarlık alanda 754 konut inşaatı ile altyapı ve çevre düzenleme işinin  ihale edildiği yer teslimi yapıldığı   gelen talep doğrultusunda ticaret alanına ilişkin  plan değişikliğinin hazırlandığı, Toplu konut alanında 2250 kişi yaşamasının öngörüldüğü  Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği gereğince    kişi başına  10 m² park ve yeşil alan ayrılması gerektiği planlama alanında   yönetmeliğin istediği miktardan daha fazla yeşil alan ayrılmış olduğu (30.374 m² )  bu yeşil alan miktarı üzerinden kişi başına düşen yeşil alan  miktarının 13,5 m² olduğu   yönetmeliğe aykırı bir durum olmadığı   şeklindeki

A grubu plan müellifine hazırlattırılarak Belediyemize sunulmuş olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP:191024147)ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP:191024149)değişikliği teklifi, 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesi gereğince, Meclisçe 08.08.2023 tarihli 124 sayılı BMK ile onaylanmıştır."

       

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 11.08.2023 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

İlgili Müdürlük

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Kunduzhan Mahallesi, Farabi Caddesi, No: 22, Çorum Belediyesi Hizmet Binası B Blok, Kat: 3

0364 319 15 10

[email protected]

2024 © Çorum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Hızlı Menü

Duyurular
Etkinlikler
Haberler
Vefat Edenler
Hızlı Menü

Çerez Bilgilendirmesi

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Bu web sitesini kullanarak çerezleri kullanmamıza izin vermiş olursunuz.