Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

31°C açık

Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

31°C açık

Gülabibey Mahallesi, Erzurum Dede Bölgesi'nde Nazım ve Uygulama İmar plan değişikliği

Gülabibey Mahallesi, Erzurum Dede Bölgesi'nde Nazım ve Uygulama İmar plan değişikliği

14 Haziran 2023 Çarşamba

 

 06.02.2017 tarih 28 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış olan Gülabibey Mahallesi, Erzurum Dede Bölgesi olarak anılan İnönü Caddesi, Hitit Üniversitesi Güney Kampüs Alanı ve Akıncı Askeri Kışlası arasında bulunan yaklaşık 92 hektarlık alan Nazım ve Uygulama İmar planları Bölge İdare Mahkemesinin 2022/391 Esas 2023/452 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

     Bölge idare Mahkemesi İlgili kararında “…1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli revizyon Uygulama imar planı tek bir plan açıklama raporu hazırlandığı görülmekte olup, nazım imar planı ve uygulama imar planı revizyonu için ayrı ayrı plan açıklama raporu hazırlanmamış olması dava konusu planlarda hukuka uyarlık, davanın reddine dair mahkeme kararında ise Hukuki isabet bulunmamaktadır…” denilerek; “1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planının ve 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planının iptaline…” şeklinde karar açıklamıştır.

  Bu kapsamda hazırlanan imar plan dosyasında ilgili mahkeme kararında belirtilen hususlar dikkate alınarak 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Açıklama Raporlarının ayrı ayrı hazırlanmıştır. Ayrıca 12.05.2023 tarih 32188 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde yapılan değişikliler ile yapılarda kapalı çıkmalar ile ilgili hükümler değiştirilmiştir. Bu nedenle iptal edilen imar planlarında önerilen Taks:0.30 Kaks:1.60, 5 kat yapılaşma koşulunun ve plan notlarında yer alan açık ve kapalı çıkmalar ile ilgili hükümlerin yönetmelik ile çelişkiye sebebiyet verebilecektir. İptal edilen imar planlarında konut alanı olarak planlanmış parsellerin Taban Alanı Kat Sayısının KAKS ile uyumsuzluğu ve yönetmelikte kapalı çıkmalar ile ilgili getirilen kısıtlardan dolayı Konut Alanı olarak planlanmış bölgenin yapılaşma koşulları Taks:0.35 Kaks:1.60 Ayrık Nizam 5 kat olarak önerilmiştir.

Ticaret Alanlarının Emsal:1.00 Yençok:2 kat yapılaşma koşullarında ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Plan notlarına ise; “Konut Alanlarında, Kapalı çıkma yapılamaz.” İbaresi eklenmesi şeklindeki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP:1910118299) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP:191018296) teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince, Meclisçe 08.06.2023 tarih ve 98 sayılı karar ile OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.               

          Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 14.06.2023 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

İlgili Müdürlük

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Kunduzhan Mahallesi, Farabi Caddesi, No: 22, Çorum Belediyesi Hizmet Binası B Blok, Kat: 3

0364 319 15 10

[email protected]

2024 © Çorum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Hızlı Menü

Duyurular
Etkinlikler
Haberler
Vefat Edenler
Hızlı Menü

Çerez Bilgilendirmesi

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Bu web sitesini kullanarak çerezleri kullanmamıza izin vermiş olursunuz.