Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

21°C parçalı az bulutlu

Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

21°C parçalı az bulutlu

Karakeçili mahallesi 4262 ada 1 parselde plan değişikliği- Millet Bahçesi

Karakeçili mahallesi 4262 ada 1 parselde plan değişikliği- Millet Bahçesi

11 Kasım 2022 Cuma


Belediyemizce hazırlattırılan, plan müellifince hazırlanan imar planında; Karakeçili mahallesi 4262 ada 1 parselin yaklaşık 8700 metrekarelik kısmının Emsal:1.00,  Y.en çok: 5.50 metre. yapılaşma koşullarında “Ticaret Alanı” olarak, yaklaşık 5400 metrekarelik kısmının  “Kapalı Spor Salonu” olarak planlandığı, parselin yaklaşık 35.000 metrekarelik kısmının ise “Millet Bahçesi” olarak planlandığı, ayrıca planlama alanı çevresindeki yollarda kavşak ve otopark düzenlemesi yapıldığı yapı yaklaşma mesafelerinin “Ticaret alanı” olarak planlı alanın batısından 17 metre diğer tüm cephelerden 10 metre “Millet Bahçesi” ve “Kapalı Spor Tesis Alanı” olarak planlı alanlarda da tüm cephelerden 10 metre olarak belirlendiği görülmüştür.

              Ticaret Alanı olarak planlanan alanda, plan notlarında; “ticaret alanı olarak planlı alanda yer altı otoparkı yapılabilir. Yer altı otoparkı yapılması durumunda yapı yaklaşma mesafeleri(ön, arka, yan) aranmaz. Parselin tüm sınırlarına kadar kullanılabilir.

 

               Millet Bahçesi olarak planlı alanda, plan notlarında;

 

1.           Bu plan kapsamında; 5378 sayılı engelliler hakkında kanun, deprem yönetmeliği, sığınak yönetmeliği, otopark yönetmeliği, su kirliliği yönetmeliği vb. ilgili mer’i yönetmelik hükümleri geçerlidir.

2.           Millet bahçesi: Yapısal ve bitkisel unsurların bulunduğu ve bölgenin coğrafyasına özgü değerleri kapsayan ve gelecekte şehirlerin kültürel peyzaj kimliği ile markasını temsil edecek özgünlükte dinlenme ve eğlenme alanlarının bulunduğu estetik ve ekolojik değeri yüksek açık yeşil alanlardır.  Bu alanlarda emsal: 0,05’tir. Bu alan içerisinde millet kıraathanesi ile ibadethane, kütüphane, sergi alanı, el sanatları merkezi, sanat atölyeleri ile çay bahçesi, yürüyüş, koşu ve bisiklet yolları, her yaş ve yetenekte bireyler için spor alanları (tenis, basketbol, voleybol, vb.), açık hava tarih parkı, sebze bahçeleri (hobi), tematik bahçeler, meydanlar, toplanma alanları, çeşmeler, açık hava sinema ve gösteri alanları yer alabilir. Bu yapı ve tesisler, ilgili idaresince onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır. Bu alanlarda, ibadet alanı (cami vb.) hariç olmak üzere, yapılacak yapı ve tesislerde yükseklik en fazla 6.50 metredir. Ayrıca, emsale dahil olmamak üzere, tamamen zemin altında kalmak ve hiçbir şekilde açığa çıkmamak suretiyle kamu kullanımına ait olmak üzere otopark yapılabilir.

3.           Planlama alanı içerisinde, ihtiyaç duyulması halinde, imar ada/parsellerinde teknik altyapı alanları ve özel teknik altyapı alanları yapılabilir. İmar ada/parsellerinde teknik altyapı ve özel teknik altyapı alanları ifraz şartları aranmaksızın vaziyet planına göre ifraz edilebilir veya iskân almaksızın kat mülkiyetine göre bağımsız bölüm olarak belirlenir.

4.           İmar planı ile mülkiyet arasında 3 metre’ye kadar olan uyuşmazlıklarda yol istikametini ve genişliğini değiştirmemek koşulu ile plan değişikliği yapılmaksızın düzeltme yapmaya ilgili Belediyesi yetkilidir.

5.           İmar Planında açıklanmayan hususlarda 3194 sayılı imar kanunu hükümleri ve diğer ilgili imar mevzuatı hükümleri ile meri imar planı hükümleri geçerlidir. Şeklinde plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP:19460789) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP:19708352) değişikliği teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince, Meclisçe 01.11.2022 tarih ve 139 sayılı BMK  OY ÇOKLUĞUYLA  onanmıştır.

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  11.11.2022 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

İlgili Müdürlük

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Kunduzhan Mahallesi, Farabi Caddesi, No: 22, Çorum Belediyesi Hizmet Binası B Blok, Kat: 3

0364 319 15 10

[email protected]

2024 © Çorum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Hızlı Menü

Duyurular
Etkinlikler
Haberler
Vefat Edenler
Hızlı Menü

Çerez Bilgilendirmesi

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Bu web sitesini kullanarak çerezleri kullanmamıza izin vermiş olursunuz.