Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

15°C parçalı bulutlu

Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

15°C parçalı bulutlu

Karakeçili Mahallesi, 4262 ada, 4, 5, 6 parseller (Millet Bahçesi) Plan Değişikliği

Karakeçili Mahallesi, 4262 ada, 4, 5, 6 parseller (Millet Bahçesi) Plan Değişikliği

11 Ağustos 2023 Cuma

Karakeçili Mahallesi, 4262 ada, 4, 5, 6 parseller ve çevresinde yaklaşık 7 hektarlık alanda

 Belediyemizce hazırlattırılan, imar planında; 4262 ada 4 ve 5 parsellerde, kaldırılan spor alanı yerine imar mevzuatında tanımlı kamu yararına uygun olan “Millet Bahçesi” kararı getirilmiştir. Millet Bahçesi 44.100 m² büyüklüğündedir. Mevcut Kapalı Spor Salonu’nun yer aldığı 5400 m² büyüklüğündeki 4262 ada 6 parsel ise “Kapalı Spor Tesis Alanı” olarak getirilen plan kararı korunmuştur.

 

        Önerilen İmar Planı ile herhangi bir yoğunluk artışı getirilmemiş olup mevcut ulaşım aksları ve otopark alan ihtiyaçları için yeni öneriler getirilmiştir. Çorum Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü’nün çalışmaları ile tespit edilen yol platform genişlikleri ve otopark alanları imar planına işlenmiştir. Bu sayede sadece planla gelen kullanımlara değil kent merkezi içindeki diğer kullanımlara da hitap edecek şekilde ulaşım altyapısı güçlendirilmiştir.

        Millet Bahçesi olarak planlı alanda ; plan notlarında; 

1.Uygulama İmar Planı; Plan Notları, Plan Açıklama raporu ve  Çevre ve Şehircilik Bakanlığın’ca 29.06.2017 tarihinde onaylanan “Çorum (Merkez) Belediyesi 31903 Hektarlık Alanın İmar Planına esas mikrobölgeme etüt raporu ile bir bütündür.”  

2. Bu plan kapsamında; 5378 sayılı engelliler hakkında kanun, deprem yönetmeliği, sığınak yönetmeliği, otopark yönetmeliği, su kirliliği yönetmeliği vb. ilgili mer’i yönetmelik hükümleri geçerlidir.

3.Millet bahçesi: yapısal ve bitkisel unsurların bulunduğu ve bölgenin coğrafyasına özgü değerleri kapsayan ve gelecekte şehirlerin kültürel peyzaj kimliği ile markasını temsil edecek özgünlükte dinlenme ve eğlenme alanlarının bulunduğu estetik ve ekolojik değeri yüksek açık yeşil alanlardır.  Bu alanlarda emsal: 0,10’dur.. Bu alan içerisinde millet kıraathanesi ile ibadethane, kütüphane, sergi ve satış alanı, el sanatları merkezi, sanat atölyeleri ile çay bahçesi, yürüyüş, koşu ve bisiklet yolları, her yaş ve yetenekte bireyler için spor alanları(tenis, basketbol, voleybol, vb.), açık hava tarih parkı, sebze bahçeleri (hobi), tematik bahçeler, meydanlar, toplanma alanları, çeşmeler, açık hava sinema ve gösteri alanları yer alabilir. Bu yapı ve tesisler, ilgili idaresince onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır. Bu alanlarda, ibadet alanı (cami vb.) hariç olmak üzere, yapılacak yapı ve tesislerde yükseklik en fazla 6.50 metredir. Ayrıca, emsale dahil olmamak üzere, tamamen zemin altında kalmak suretiyle kamu kullanımına ait olmak üzere otopark yapılabilir. 

4.  Planlama alanı içerisinde, ihtiyaç duyulması halinde, imar ada/parsellerinde teknik altyapı alanları ve özel teknik altyapı alanları yapılabilir. İmar ada/parsellerinde teknik altyapı ve özel teknik altyapı alanları ifraz şartları aranmaksızın vaziyet planına göre ifraz edilebilir veya iskân almaksızın kat mülkiyetine göre bağımsız bölüm olarak belirlenir. 

5. İmar planı ile mülkiyet arasında 3 m.’ye kadar olan uyuşmazlıklarda yol istikametini ve genişliğini değiştirmemek koşulu ile plan değişikliği yapılmaksızın düzeltme yapmaya ilgili belediyesi yetkilidir. 

6. İmar Planında açıklanmayan hususlarda 3194 sayılı imar kanunu hükümleri ve diğer ilgili imar mevzuatı hükümleri ile meri imar planı hükümleri geçerlidir. Şeklindeki plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP:191024154) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP:191024153) değişikliği teklifi, 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesi gereğince, Meclisçe 08.08.2023 tarihli 123 sayılı BMK ile onaylanmıştır."

       

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 11.08.2023 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

  

İlgili Müdürlük

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Kunduzhan Mahallesi, Farabi Caddesi, No: 22, Çorum Belediyesi Hizmet Binası B Blok, Kat: 3

0364 319 15 10

[email protected]

2024 © Çorum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Hızlı Menü

Duyurular
Etkinlikler
Haberler
Vefat Edenler
Hızlı Menü

Çerez Bilgilendirmesi

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Bu web sitesini kullanarak çerezleri kullanmamıza izin vermiş olursunuz.