Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

24°C açık

Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

24°C açık

Haberler

Belediye Başkanlığından...

Belediye Başkanlığından...

13 Nisan 2010 Salı

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemize ait, aşağıda nitelikleri belirtilen İlimiz Merkez Mimar Sinan Mahallesi, Cuma Pazarı Mevkii, Cemilbey Caddesine cepheli bulunan, Tapu Kütüğünün 42/2 pafta, 1240 ada, 5 parsel numarasında kayıtlı, imar planında Çarşı + Konut işaretli, kat karşılığında yaptırılan, üzerine bina inşaa edilen ve kat irtifakı kurulmuş taşınmazda, (A – B) blok, zemin kattaki 11 nolu Fırın ve Müştemilatı 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesine istinaden Açık Artırma Usulü ile satılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır. İşin İhalesi 27.04.2010 Salı günü saat 14.00`da Belediyemiz Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılacakların A- Kanuni ikametgah belgesi, B-Türkiye`de tebligat için adres gösterilmesi C- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. D- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A-B ve C)`deki esaslara göre temin edecekleri belge.E-Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin Noter Tasdikli imza sirküleri.F-İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri (Faksla gönderilen vekaletnameler ve noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez) G- Geçici teminatlarını vermeleri H-İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır) I- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürüğü Tahsilat biriminden alacakları yazıyı ihale komisyonunda belgelendirmeleri şarttır. İ-İhalenin yapılacağı saatten önce ihaleye katılacakların, yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır Şartname ve diğer bilgiler mesai saatleri dahilinde ücretsiz olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilebilir. Keyfiyet ilan olunur.


S.N

BUL.KAT NO:

NİTELİĞİ

BAĞ.BL.NO

AR.PAYI/MİK.

MUH.BED(TL)

GEÇ.TEM.(TL)

1

A-B/Blok Zemin Kat (M.Sinan İş Mr.)

Fırın ve Müşt.

11

30/1100

243,00 m2

90.000,00

5.400,00

2024 © Çorum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Hızlı Menü

Duyurular
Etkinlikler
Haberler
Vefat Edenler
Hızlı Menü

Çerez Bilgilendirmesi

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Bu web sitesini kullanarak çerezleri kullanmamıza izin vermiş olursunuz.