Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

29°C parçalı az bulutlu

Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

29°C parçalı az bulutlu

Haberler

Belediye Başkanlığından...

Belediye Başkanlığından...

13 Nisan 2010 Salı

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen, Çepni Mahallesi, Çarşamba Pazarında, B/blokta bulunan, 64/A ve 95 nolu işyerleri, Çepni Mahallesi, Yunus Emre İş Merkezinin (A) blok, 1.katında bulunan, 27 bağımsız bölüm nolu işyeri ile 2.katında bulunan, 41 ve 42 bağımsız bölüm nolu işyerleri olmak üzere toplam 5 adet işyeri hazırlanan şartnameleri dahilinde 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesine istinaden Açık Artırma Usulü ile ayrı ayrı, 3 yıl müddetle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır. İşin İhalesi 29.04.2010 Perşembe günü saat 14.00`de Belediyemiz Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılacakların A-Kanuni ikametgah belgesi, B-Türkiye`de tebligat için adres gösterilmesi C-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından ve idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi, D- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri (Faksla gönderilen vekaletnameler ve noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.), E- Geçici teminatlarını vermeleri, F-İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortalık sözleşmesi vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesinin şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.), G-İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri şarttır. H- İhalenin yapılacağı saatten önce ihaleye katılacakların, yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır.Şartname ve diğer bilgiler mesai saatleri dahilinde ücretsiz olarak Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilebilir. Keyfiyet ilan olunur.


S.N

MAH.

NİTELİĞİ

NUMARASI

A.PAYI DÜK.AL

KİRA MUH.BED.(TL)

GEÇ.TEM.

( TL)

1

ÇEPNİ(Çarşamba Pazarı)

Dükkan

B-Blok N0:64/A

20 m2

650,00

19,50

2

ÇEPNİ(Çarşamba Pazarı)

Dükkan

B-Blok N0:95

20 m2

650,00

19,50

3

ÇEPNİ

(Yunus Emre İş.Merkezi)

İşyeri

A-Blok 1.Kat N0:27

43/6976

700,00

21,00

4

ÇEPNİ

(Yunus Emre İş.Merkezi

İşyeri

A-Blok 2.Kat N0:41

61/6976

700,00

21,00

5

ÇEPNİ

(Yunus Emre İş.Merkezi

İşyeri

A-Blok 2. N0:42

65/6976

700,00

21,00


2024 © Çorum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Hızlı Menü

Duyurular
Etkinlikler
Haberler
Vefat Edenler
Hızlı Menü

Çerez Bilgilendirmesi

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Bu web sitesini kullanarak çerezleri kullanmamıza izin vermiş olursunuz.