Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

29°C parçalı az bulutlu

Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

29°C parçalı az bulutlu

Haberler

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

19 Temmuz 2011 Salı

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait, Gülabibey Mahallesi, Eski Ankara Caddesi ile Milönü Caddesine Cepheli, 34 pafta, 1034 ada, 119 parselde kayıtlı, 1607/2400 hissesi Çorum Belediyesine, 793/2400 hisseside özel şahıslara ait 807,27 m2 miktarlı arsa üzerine imar planındaki durumuna göre kat karşılığında Sancaktar İş Merkezi yapılmış olan ve kat irtifakı tesis edilen gayrımenkulde, aşağıda nitelikleri belirtilen 10 adet işyeri hazırlanan şartnameleri dahilinde; 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesine istinaden açık artırma usulü ile ayrı ayrı satılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır. İşin ihalesi 01.08.2011 Pazartesi günü saat 14.00′ de Belediyemiz Meclis Salonunda ve Encümenimiz huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılacakların A- Kanuni ikametgah belgesi, B-Türkiye`de tebligat için adres gösterilmesi. C-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. D- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A-B ve C) deki esaslara göre temin edecekleri belge, E- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, F-İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri, (Faksla gönderilen vekaletnameler ve noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez) G-Geçici Teminatlarını vermeleri, H- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır) İ- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat biriminden alacakları yazıyı ihale komisyonunda belgelendirmeleri şarttır.Şartname ve diğer bilgiler mesai saatleri dahilinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir. Keyfiyet İlan olunur.


S.N

BUL.KAT

NİTELİĞİ

B.BL.NO:

AR.PAYI

ALAN+

ORT.AL.(M2)

DURUMU

MUH.BED.TL (kdv hariç)

GEÇ.TEM.

( TL)

1

BODRUM

DEPO

1

40/2400

48+15=63 m2

KİRADA

15.000,00

450,00

2

BODRUM

DEPO

3

20/2400

32+15=47 m2

BOŞ

12.000,00

360,00

3

BODRUM

DEPO

6

20/2400

32+15=47 m2

BOŞ

12.000,00

360,00

4

BODRUM

DEPO

7

70/2400

92+15=107 m2

KİRADA

20.000,00

600,00

5

1.KAT

BÜRO

26

20/2400

32+15=47 m2

BOŞ

12.000,00

360,00

6

1.KAT

BÜRO

28

20/2400

30+15=45 m2

BOŞ

12.000,00

360,00

7

2.KAT

BÜRO

29

20/2400

39+15=54 m2

BOŞ

12.000,00

360,00

8

2.KAT

BÜRO

37

15/2400

32+15=47 m2

BOŞ

12.000,00

360,00

9

2.KAT

BÜRO

39

10/2400

30+15=45 m2

KİRADA

12.000,00

360,00

10

2.KAT

BÜRO

40

20/2400

30+15=45 m2

BOŞ

12.000,00

360,00

2024 © Çorum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Hızlı Menü

Duyurular
Etkinlikler
Haberler
Vefat Edenler
Hızlı Menü

Çerez Bilgilendirmesi

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Bu web sitesini kullanarak çerezleri kullanmamıza izin vermiş olursunuz.