Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

14°C açık

Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

14°C açık

İhale Detayı

10 ADET ARSA SATIŞI

İhale Tarihi: 9 Mart 2022 Çarşamba - 15:00
İhale Türü: Taşınmaz satışı
Birim: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait Kuruçay Mah. bulunan toplam 10 adet arsa;

S.NOMAH.PAFTAADAPARSELTOPLAM M2İMAR DURUMUMUH.BEDEL (TL)GEÇ.TEM.(TL)
1KURUÇAYG33C20A1B2713746,50E:0,40 Yençok 2 Kat Konut Alanı672.000,00.TL20.160,00.TL
2KURUÇAYG33C20A1B2714730,52E:0,40 Yençok 2 Kat Konut Alanı658.000,00.TL19.740,00.TL
3KURUÇAYG33C20A1B2715724,16E:0,40 Yençok 2 Kat Konut Alanı652.000,00.TL19.560,00.TL
4KURUÇAYG33C20A1B2716752,81E:0,40 Yençok 2 Kat Konut Alanı753.000,00.TL22.590,00.TL
5KURUÇAYG33C20A1B2717764,72E:0,40 Yençok 2 Kat Konut Alanı765.000,00.TL22.950,00.TL
6KURUÇAYG33C20A1B2718724,49E:0,40 Yençok 2 Kat Konut Alanı653.000,00.TL19.590,00.TL
7KURUÇAYG33C20A1B2719730,88E:0,40 Yençok 2 Kat Konut Alanı658.000,00.TL19.740,00.TL
8KURUÇAYG33C20A1B27110741,45E:0,40 Yençok 2 Kat Konut Alanı668.000,00.TL20.040,00.TL
9KURUÇAYG33C20A1B27111738,00E:0,40 Yençok 2 Kat Konut Alanı665.000,00.TL19.950,00.TL
10KURUÇAYG33C20A1B27112779,08E:0,40 Yençok 2 Kat Konut Alanı780.000,00.TL23.400,00.TL

Bedeller üzerinden; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile hazırlanan şartnameleri dahilinde ilanda belirtilen sıra numarasından başlanarak ayrı ayrı satılacaktır.

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 09.03.2022 Çarşamba günü saat: 15:00’da Belediyemiz Turgut Özal İş Merkezi 4. Kat Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A-Kimlik Fotokopisi. B-Kanuni İkametgah Belgesi, C-Türkiye’ de Tebligat için adres gösterilmesi, D-Tüzel kişi olması halinde,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. E-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A – B ve C) ’deki esaslara göre temin edecekleri belge. F-Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin Noter Tasdikli imza sirküleri. G-İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli İmza Sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekâletnameler ve Noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez. H-Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz, I- Geçici teminatlarını vermeleri, İ-İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi,  (İhale üzerinde kaldığı takdirde Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir,  ayrıca grubun bütün ortakları İdare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) J-İhaleye katılacak olanların, Belediye ye borcu olmadığına dair  (taksitli borçlar hariç)  Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri şarttır. K-Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge,(ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.) L-İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarıda istenilen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur.

2024 © Çorum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Hızlı Menü

Duyurular
Etkinlikler
Haberler
Vefat Edenler
Hızlı Menü

Çerez Bilgilendirmesi

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Bu web sitesini kullanarak çerezleri kullanmamıza izin vermiş olursunuz.