Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

17°C açık

Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

17°C açık

İhale Detayı

10 ADET ARSA SATIŞI (HOBİ KÖYÜ 259 ADA)

İhale Tarihi: 22 Şubat 2022 Salı - 14:00
İhale Türü: Taşınmaz satışı
Birim: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

 ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait Kuruçay Mah. bulunan, Hobi Köyü Olarak planlanmış İmar Planında BL-1 işaretli 259 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parseller olmak üzere,

S.NOMAH.CİNSİPAFTAADAPARSELTOPLAM M2İMAR DURUMUMUH.BEDEL (TL)GEÇ.TEM.(TL)
1.KURUÇAYARSAG33C-15D-4B2591263,49BL-1170.000,00.TL5.100,00.TL
2.KURUÇAYARSAG33C-15D-4B2592268,03BL-1150.000,00.TL4.500,00.TL
3.KURUÇAYARSAG33C-15D-4B2593268,03BL-1150.000,00.TL4.500,00.TL
4.KURUÇAYARSAG33C-15D-4B2594268,03BL-1150.000,00.TL4.500,00.TL
5.KURUÇAYARSAG33C-15D-4B2595263,46BL-1170.000,00.TL5.100,00.TL
6.KURUÇAYARSAG33C-15D-4B2596263,44BL-1170.000,00.TL5.100,00.TL
7.KURUÇAYARSAG33C-15D-4B2597268,14BL-1150.000,00.TL4.500,00.TL
8.KURUÇAYARSAG33C-15D-4B2598267,95BL-1150.000,00.TL4.500,00.TL
9.KURUÇAYARSAG33C-15D-4B2599268,03BL-1150.000,00.TL4.500,00.TL
10.KURUÇAYARSAG33C-15D-4B25910263,55BL-1170.000,00.TL5.100,00.TL

Bedeller üzerinden; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile hazırlanan şartnameleri dahilinde ilanda belirtilen sıra numarasından başlanarak ayrı ayrı satılacaktır.

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 22.02.2022 Salı günü saat: 14:00’da Belediyemiz Turgut Özal İş Merkezi 4. Kat Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A-Kimlik Fotokopisi. B-Kanuni İkametgah Belgesi, C-Türkiye’ de Tebligat için adres gösterilmesi, D-Tüzel kişi olması halinde,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. E-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A – B ve C) ’deki esaslara göre temin edecekleri belge. F-Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin Noter Tasdikli imza sirküleri. G-İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli İmza Sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekâletnameler ve Noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.) H-Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz, I- Geçici teminatlarını vermeleri, İ-İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi,  (İhale üzerinde kaldığı takdirde Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir,  ayrıca grubun bütün ortakları İdare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) J-İhaleye katılacak olanların, Belediye ye borcu olmadığına dair  (taksitli borçlar hariç)  Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri şarttır. K-Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge,(ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.) L- Aile durumu gösterir Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.(e-Devletten alınabilir.) M- İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarıda istenilen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur.

Çorum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü | Tüm Hakları Saklıdır © 2022

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ

"Euzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh."

Hızlı Menü

Duyurular
Etkinlikler
Haberler
Vefat Edenler
Hızlı Menü