Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

2°C az bulutlu

Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

2°C az bulutlu

İhale Detayı

2 ADET İŞYERİNİN KİRAYA VERİLMESİ

İhale Tarihi: 22 Şubat 2022 Salı - 13:30
İhale Türü: Kiraya verme
Birim: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait Çepni Mahallesi, Kerebigazi 1. Caddede Bulunan;

SIRA NOADA/ PARSELBAĞIMSIZ BÖLÜM NONEVİ / NİTELİĞİALANI( m² )1 YILLIK KİRA BEDELİ                             (KDV HARİÇ)GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)NOT
1349/6628İşyeri/Ofis141 m²22.000,00-TL660,00-TL4/M ve 22.Madde Şartı
2349/19446İşyeri/Ofis141 m²22.000,00-TL660,00-TL4/N ve 23.Madde Şartı

Toplam iki adet işyeri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif arttırma usulü ilanda belirtilen sıra numarasından başlanarak şartnamesi dahilinde 3 yıl müddetle ayrı ayrı kiraya verilecektir.

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 22.02.2022 Salı günü saat: 13.30’da Belediyemiz Turgut Özal İş Merkezi 4. Kat Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A- Nüfus cüzdanı fotokopisi B– Kanuni İkametgâh Belgesi C– Türkiye’ de tebligat için adres gösterilmesi, iletişim numarasının ve ikinci bir iletişim numarasının bildirilmesi, D– Tüzel Kişi olması halinde Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi, E- İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli İmza Sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekâletnameler ve Noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.) F– Geçici teminatlarını ödediğine dair makbuz, G- Şartname bedelini ödediğine dair makbuz H- İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.), İ- İhaleye katılacak olanların, Belediye ye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri J- Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge getirilecektir. (ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.) K- İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzelkişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirilmesi gerekmektedir. L- Sabıka kaydı (Gerçek kişiler için), tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin T.C. Savcılığından alınmış iyi hal kâğıtları (Sabıkasızlık belgesi). M- 28 Numaralı İşyeri için ihaleye katılacak olanların; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, “Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları’nı Tespit ve Değerlendirme Kurulu” tarafından kültür sanatçılığının kabul edildiğine ilişkin belgesi olanlara öncelik verilecek olup anılan belgenin olması halinde kira ve teminat % 50 indirimli alınır. N- 46 Numaralı İşyeri için ihaleye katılacak olanlar bağlı bulunduğu ilgili resmi kurumdan alacağı  “kargo taşımacılığı” işi yaptığına dair belge getirmeleri halinde öncelik sağlanacaktır. O- İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur.

2023 © Çorum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Hızlı Menü

Duyurular
Etkinlikler
Haberler
Vefat Edenler
Hızlı Menü

Çerez İzinleri

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Bu web sitesini kullanarak çerezleri kullanmamıza izin vermiş olursunuz.