Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

13°C açık

Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

13°C açık

İhale Detayı

SEBZE HALİNDE BULUNAN 4 ADET İŞYERİNİN KİRAYA VERİLMESİ

İhale Tarihi: 9 Mart 2022 Çarşamba - 14:00
İhale Türü: Kiraya verme
Birim: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

 ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait Çorum Merkez Akkent Mahallesindeki Sebze ve Meyve Halinde bulunan bulunan 4 adet işyeri;

SIRA

NO

MEVKİİNİTELİĞİNOALAN m² 1 YILLIK MUH. BED.

 

GEÇİCİ TEMİNAT
1Sebze Haliİş Yeri32170 m²75.000,00 TL+KDV2.250,00 TL
2Sebze Haliİş Yeri37170 m²75.000,00 TL+KDV2.250,00 TL
3Sebze Haliİş Yeri39170 m²75.000,00 TL+KDV2.250,00 TL
4Sebze HaliLokanta41100 m²15.000,00 TL+KDV450,00 TL

Bedeller üzerinden; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile hazırlanan şartnameleri dahilinde ilanda belirtilen sıra numarasından başlanarak 04.06.2024 tarihinde kadar ayrı ayrı kiraya verilecektir.

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 09.03.2022 Çarşamba günü saat: 14.00’da Belediyemiz Turgut Özal İş Merkezi 4. Kat Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A– Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, B– Kanuni İkametgâh Belgesi, C– Türkiye’ de tebligat için adres gösterilmesi. D– Tüzel Kişi olması halinde Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi, İhaleye giren tüzel kişilerde ortaklardan biri yasaklı ise ihale onaylanmaz. E– İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli İmza Sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekâletnameler ve Noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.)F– Geçici teminat bedelinin yatırıldığına ilişkin makbuz. G– Şartname bedelinin yatırıldığına ilişkin makbuz. H– İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, ( ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) İ– İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirilmesi gerekmektedir. J– İhaleye katılacak olanların, Belediye ve Hal Müdürlüğünde rüsum ve ceza borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilât Biriminden ve Hal Müdürlüğünden alacakları borcu yoktur yazısı. K– Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge getirilecektir.(ekap.kik.gov.tr) L– Sabıka kaydı (Gerçek kişiler için), tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin T.C. Savcılığından alınmış iyi hal kâğıtları. (Sabıkasızlık belgesi).M- Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği veya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olmak, N- Üretici birlikleri ve kooperatifler için yönetim kurullarından karar almak ve bu işle iştigal ettiklerini belgelendirmeleri öncelikle istenir. O- Kooperatif  ve üretici birlikleri; a) Kooperatif ve birliğin kuruluş tesciline dair ticaret sicili belgesi. b) Yönetim kurulunun temsilci atamasına ilişkin karar sureti, c) Üretici ortaklardan en az yedisinin kullandıkları arazinin en az üretim miktarını gösterir Ziraat Odası ve Tarım İl Müdürlüğü yazısı. d) Üretici ortaklardan en az yedisinin kullandıkları arazinin sahibi veya kiralamış oldukları arazilerin tapu sureti, tapulu değilse vergi kaydı ve noterden tasdikli kira sözleşmesi. P- Üreticiler; sahip oldukları veya noterden tasdikli kira sözleşmeleri ile kullandıkları arazide sebze meyve üretimine yönelik etkinliklerde bulunan ve yıllık en az 100 ton sebze meyve üreten kimseden. Üretici yıllık en az 100 ton meyve sebze ürettiğini Ziraat Odası ve Tarım İl Müdürlüğünden alacağı yazı ile belgelemek zorundadır. Q- İstekli dernek ise, derneğin kuruluş tesciline ait belge ibraz etmeleri, yönetim kurulu tarafından işlemlerin yürütülebilmesi için temsilci atanmasına ilişkin karar örneği bulundurmaları, R- İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur.

2024 © Çorum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Hızlı Menü

Duyurular
Etkinlikler
Haberler
Vefat Edenler
Hızlı Menü

Çerez Bilgilendirmesi

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Bu web sitesini kullanarak çerezleri kullanmamıza izin vermiş olursunuz.