Bahçelievler Mahallesi Beyaz Park olarak bilinen alanda imar planı değişikliği.

Bahçelievler Mahallesi, 527 adanın kuzeyinde yer alan ve Beyaz Park olarak bilinen alanda plan müellifine hazırlattırılan 1/5000 Ölçekli nazım 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği teklifi ile 10 metrelik devamlılığı olmayan yaya yolunun kaldırılarak çocuk bahçesi alanına ilave edilmesi, (NİP 5783,1- UİP 5782,1) 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 08/10/2014-10/109 BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 14/10/2014-14/11/2014 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

14 Ekim 2014
500 kez görüntülendi