Gülabibey Mahallesi, 40 pafta 270 ada ve çevresini kapsayan yaklaşık 2 hektarlık alanda plan değişikliği

Gülabibey Mahallesi, 40 pafta 270 ada ve çevresini kapsayan yaklaşık 2 hektarlık alanın Yaklaşık 1390 m² lik kısmı TAKS:0.40, Emsal:1.00, Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı”;;yaklaşık 7860 m² lik kısmı Park Alanı-Çocuk Bahçesi ve Oyun Alanı ve 2 adat trafo alanı; yaklaşık 11080 m² lik kısmı Ayrık Nizam 5 kat, TAKS:0.35, KAKS:1.75, yapılaşma koşullarında “Konut Alanı”; olarak planlandığı ve konut adaları için 35 metrelik yola cephe alan kısımları için 8 metre diğer cepheleri için 5 metre yapı yaklaşma mesafesi işaretlenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP-7560,6) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı (UİP- 7562,8) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 08/10/2015 tarih 10/150 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 13/10/2015-13/11/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

13 Ekim 2015
381 kez görüntülendi