Ayarık Mahallesi, 88 ada 566 nolu parselde plan değişikliği

Ayarık Mahallesi, 88 ada 566 nolu parsel için;

Ayarık Mahallesi, 88 ada 566 nolu parsele yönelik olarak A karne gurubuna sahip plan müellifi tarafından hazırlanan imar planı değişikliği dosyasında plan fonksiyonunun “Ticaret Alanı” na dönüştürüldüğü, yapılaşma koşullarının Emsal: 1.00, Yençok: 18.50 Kat olarak belirtildiği ve yapı yaklaşma mesafelerinde bir değişiklik yapılmaması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 9549,27) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 9550,32) değişikliği teklifi 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 08.08.2018 tarih 152 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 10.08.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

10 Ağustos 2018
255 kez görüntülendi