Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

14°C az bulutlu

Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

14°C az bulutlu

Çepni Mahallesi, 316 ada, 38 nolu parsele plan notu eklenmesi şeklindeki plan değişikliği

Çepni Mahallesi, 316 ada, 38 nolu parsele plan notu eklenmesi şeklindeki plan değişikliği

13 Mart 2023 Pazartesi


Çepni Mahallesi, 316 ada, 38 nolu parselin saçak seviyesinin Yençok:14.50 olarak belirtildiği, plan fonksiyonunda bir değişiklik yapılmadığı ve plan notlarına;

● Plan değişikliği önerilen parsel üzerinde yapı yüksekliği 14.50 metreyi geçmemek şartıyla asma kat yapılabilir. Şeklinde hüküm eklendiği görülmektedir.

29.12.2022 tarihli İmar Komisyon raporu ile uygun bulunan ve Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğinin 8. Maddesine istinaden 06.01.2023 Tarih 21 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile değerlendirilmek üzere Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilen plan değişikliği teklifi Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.01.2023 Tarih 3301 Sayılı Kararı ile uygun bulunmuştur. Şeklindeki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP:191008085) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP:191008086) değişikliği teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince, Meclisçe 07.03.2023 tarih ve 42 sayılı karar ile OY ÇOKLUĞUYLA onanmıştır.

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 13.03.2023 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

İlgili Müdürlük

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Kunduzhan Mahallesi, Farabi Caddesi, No: 22, Çorum Belediyesi Hizmet Binası A Blok, Kat: 3

0364 225 08 10 – 1510

[email protected]

Çorum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü | Tüm Hakları Saklıdır © 2022

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ

"Euzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh."

Hızlı Menü

Duyurular
Etkinlikler
Haberler
Vefat Edenler
Hızlı Menü