Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

21°C parçalı bulutlu

Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

21°C parçalı bulutlu

Çöplü, Çepni ve Kunduzhan Kadastro Mahalleleri sınırları içerisinde, İnönü Caddesi, Akşemsettin Caddesi, Akpınar Caddesi arasında kalan 63 hektarlık alanda revizyon imar planı

Çöplü, Çepni ve Kunduzhan Kadastro Mahalleleri sınırları içerisinde, İnönü Caddesi, Akşemsettin Caddesi, Akpınar Caddesi arasında kalan 63 hektarlık alanda revizyon imar planı

13 Kasım 2023 Pazartesi



Çöplü, Çepni ve Kunduzhan Kadastro Mahalleleri sınırları içerisinde, İnönü Caddesi, Akşemsettin Caddesi, Akpınar Caddesi arasında kalan  63 hektarlık alanda yatay ve insan ölçeğinde yapılaşma sağlanması, kent siluetine olumlu katkı yapması amacıyla bölgede 8,9 ve 10 kat olan kat adetleri 6 kat olarak düzenlenmiştir. Farabi Caddesine cepheli 4383 ve 4384 nolu adalarda yeni yapı ve ruhsatların bulunması sebebiyle bu iki adadaki yapılaşma hakları korunmuştur. Ayrıca Akşemsettin Caddesine cepheli konumda bulunan 682 nolu adanın caddeye bakan kısımları Caddedeki yapılaşma koşullarına uyumun sağlanması amacıyla Bitişik Nizam 5 kat, diğer kısımlar ise Ayrık Nizam 5 kat olarak düzenlenmiştir.      Yapılaşmaya ilişkin detaylı hükümler plan paftası, plan açıklama raporu ve plan notlarında belirtilmiştir. Şeklindeki Revizyon amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP:191034444) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP:191034446) teklifi, 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesi gereğince,  Meclisce 07.11.2023 tarih ve 168 sayılı  belediye meclis  kararı ile OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 13.11.2023 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

PLAN NOTLARI

1.      GENEL HÜKÜMLER:

1.1  YAPILAŞMAYA İLİŞKİN HÜKÜMLERDE VE PLAN NOTLARINDA YER ALMAYAN HUSUSLARDA 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ DİĞER MEVZUAT HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.

1.2  BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASINA DAİR YÖNETMELİK, BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ, ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE UYULMASI ZORUNLUDUR. ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE GÖRE UYGULAMA YAPILMASINI TEMİNEN ENERJİ İLETİM HATTININ GEÇTİĞİ ALANDAKİ İRTİFAK KORİDORU BOYUNCA TEİAŞ GÖRÜŞÜ ALINMADAN UYGULAMA YAPILMAYACAKTIR. ORTA VE DÜŞÜK İLETİM HATLARININ GEÇTİĞİ ALANLARDA İSE YEDAŞ GÖRÜŞÜ ALINMADAN UYGULAMA YAPILMAYACAKTIR.

1.3  2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU HÜKÜMLERİNE UYULACAK, PLANLAMA ALANI İÇERİSİNDE YAPILACAK İNŞAAT VE HAFRİYAT ÇALIŞMALARI SIRASINDA HERHANGİ BİR KÜLTÜR VARLIĞINA RASTLANILDIĞI TAKDİRDE İVEDİLİKLE İLGİLİ MÜZE MÜDÜRLÜĞÜNE HABER VERİLECEKTİR.

1.4  BİSİKLET KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI VE BU AMAÇLA PLANLAMA BÜTÜNÜNDE DÜZENLENECEK BİSİKLET YOLLARINA İLİŞKİN OLARAK 12.12.2019 30976 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN BİSİKLET YOLLARI YÖNETMELİĞİ VE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAYINLANAN BİSİKLET YOLU KILAVUZUNDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.

1.5  İMAR PLANLARINDA GÖSTERİLEN BİSİKLET YOLLARININ YAPILMASI ESASTIR. ANCAK DETAYLI VE ALT ÖLÇEKLERDE HAZIRLANACAK OLAN UYGULAMA PROJELERİNDE EĞİM VB. DOĞAL EŞİKLERDEN DOLAYI BİSİKLET YOLUNUN YAPILMASININ MÜMKÜN OLMAMASI DURUMUNDA ALTERNATİF GÜZERGAHLARDA EŞDEĞER BİSİKLET YOLLARI İNŞA EDİLMEK ŞARTIYLA PLAN ÜZERİNDE GÖSTERİLEN BİSİKLET YOLU DEĞİŞTİRİLEBİLİR. AYRICA İMAR PLANLARINDA GÖSTERİLMEMİŞ DAHİ OLSA 15.00 METRE ÜSTÜ GENİŞLİĞE SAHİP ARAÇ YOLARI İLE 12.00 METRE VE ÜSTÜ GENİŞLİĞE SAHİP YAYA YOLLARINDA BİSİKLET YOLU VEYA ŞERİDİ YAPILMASI MECBURİDİR.

1.6  PLANLAMA ALANI İÇERİSİNDE YAPILACAK BÜTÜN YAPILARDA PLAN, FEN SAĞLIK, GÜVENLİ YAPILAŞMA, ESTETİK, VE ÇEVRE ŞARTLARI İLE İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE TSE TARAFINDAN BELİRLENMİŞ STANDARTLARA UYULACAKTIR.

1.7  PLANLAMA ALANI İÇERİSİNDE YERALTI SU KAYNAKLARININ FİZİKSEL, KİMYASAL, BİYOLOJİK VE BAKTERİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYECEK ATIKSU DEŞARJINA İZİN VERİLEMEZ.

1.8  OTOPARK İHTİYACI YÜRÜRLÜKTE BULUNAN YÖNETMELİĞE GÖRE BELİRLENECEKTİR.

1.9  KURUM GÖRÜŞLERİNE UYULACAKTIR.

1.10          29.06.2017 TARIHINDE “ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ÇORUM (MERKEZ) BELEDİYESİ 31.093 HEKTARLIK ALANIN İMAR PLANINA ESAS MIKROBÖLGELEME ETÜT RAPORU” BAŞLIĞI ILE ONAYLANAN İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK- JEOTEKNİK ETÜT RAPORUNDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.

 

2.      ÖZEL HÜKÜMLER:

2.1  CAMİ ALANI VE KÜLTÜREL TESİS ALANI OLARAK BELİRLENEN ALANLARDA EMSAL DEĞERİ VE YAPI YÜKSEKLİĞİ UYGULANACAK TİP PROJE VEYA MİMARİ AVAN PROJEYE GÖRE GERÇEKLEŞECEKTİR.

2.2  İMAR PLANI İLE MÜLKİYET ARASINDA 3 METREYE KADAR OLAN UYUŞMAZLIKLARDA YOL İSTİKAMETİNİ VE GENİŞLİĞİNİ DEĞİŞTİRMEMEK KOŞULU İLE PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE GEREK DUYULMAKSIZIN DÜZELTME YAPMAYA İLGİLİ BELEDİYE YETKİLİDİR.

2.3  PLANLAMA ALANI İÇERİSİNDE REFÜJ VE KAVŞAK TASARIMLARI ŞEMATİK OLARAK GÖSTERİLMİŞ OLUP UYGULAMA PROJESİNE GÖRE YERİNDE İNŞA EDİLECEKTİR. PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE GEREK OLMAKSIZIN FARKLI VEYA AYNI KOTLARDA ALTGEÇİT, ÜSTGEÇİT VE KAVŞAK TASARIMLARI YAPILABİLİR.

2.4  BELEDİYE HİZMET ALANLARI, SAĞLIK TESİS ALANLARI VE EĞİTİM TESİSLERİ ALANLARINDA YAPILAŞMA AVAN PROJEYE GÖRE BELİRLENİR. BU YAPILARIN YÜKSEKLİĞİ ÇEVRESİ İLE UYUMLU OLMASI ESASTIR.

2.5  YAPILARDA KAPALI ÇIKMA YAPILAMAZ. AÇIK ÇIKMALAR İLE İLGİLİ YÖNETMELİK ÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

2.6  PLANLAMA ALANI İÇERİSİNDE ASMA KAT YAPILAMAZ.

2.7  PARSELLER TEK BİR YOLA CEPHELİ İSE PARSELDEKİ YAPILARDAN EN AZ BİRİ PARSELLERİN YOL CEPHE HATLARINA UYGUN ŞEKİLDE PARSELLERİN ÖN CEPHE HATTINDA KONUMLANDIRILMALIDIR. PARSEL BİRDEN FAZLA YOLA CEPHELİ VE PARSELDE BİRDEN FAZLA BLOK YAPILMASI DURUMUNDA BLOKLAR YOL CEPHE HATLARINA UYGUN OLARAK YAPILMALIDIR.

2.8  YAPI VE KAT YÜKSEKLİKLERİNİ PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE BELİRTİLEN ESASLAR DÂHİLİNDE, ADA İÇERİSİNDE UYUM VE KENT ESTETİĞİ KRİTERLERİ ESAS ALINARAK, PLAN PAFTALARI ÜZERİNDE BELİRTİLEN KAT ADETLERİNE UYGUN OLARAK BELİRLEMEYE YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİDİR.

 2        (A) KONUT ALANLARI:

-          TABAN ALANI KAT SAYILARI PLAN ÜZERİNDE BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE UYGULANIR. PLAN ÜZERİNDE BELİRTİLMEMİŞ İSE EMSAL 2.00 OLAN ALANLARDA TAKS:0.35’İ, EMSAL:2.50 OLAN ALANLARDA TAKS:0.60’I GEÇEMEZ.

-          PLAN ÜZERİNDE BELİRTİLMEMİŞ İSE KOMŞU PARSELE YAPI YAKLAŞMA MESAFESİ 5.00 METREDİR.

-          BU ALANLARDA TİCARİ FAALİYETLERE İZİN VERİLMEZ.

-          BİR PARSELDE BİRDEN FAZLA YAPI YAPILMASI DURUMUNDA BLOKLAR ARASI MESAFE 10.00 ‘DİR.

 2     (C) AYRIK NİZAM TİCARET-KONUT ALANLARI (TİCK):

-          BU ALANLARDA; TEK BAŞINA KONUT OLARAK KULLANILMAMAK KOŞULUYLA, PARSELLERİN YOL BOYU TİCARET-KONUT ALANI OLARAK PLANLANMIŞ YOLLARDAN CEPHE ALAN BİNALARINDA; ZEMİN KATLARINDA VEYA YOL SEVİYESİNDE VEYA AÇIĞA ÇIKAN BODRUM KATLARININ CEPHE ALAN MEKÂNLARINDAN HERHANGİ BİRİNİN TİCARİ OLARAK KULLANILMASI ZORUNLUDUR. BU YAPILARDA TİCARET ÜZERİ KATLARIN TAMAMI KONUT OLARAK KULLANILABİLİR. BU ALANLARDA BİRDEN FAZLA YAPI YAPILMASI DURUMUNDA; TİCARET-KONUT ALANI OLARAK PLANLI PARSELLERİN YOL BOYU KONUT ALANI OLARAK PLANLANMIŞ YOLLARDAN CEPHE ALAN BİNALARININ TAMAMI KONUT ALANI OLARAK KULLANILABİLİR. ANCAK HİÇBİR KOŞULDA PARSELLERİN TAMAMI KONUT OLARAK YAPILAŞAMAZ.

-          TAKS:0.60’I GEÇEMEZ.

-          PLAN ÜZERİNDE BELİRTİLMEDİĞİ TAKDİRDE KOMŞU PARSELLERE YAPI YAKLAŞMA MESAFESİ 5.00 METREDİR.

BU ALANLARINDA TAKS VE EMSAL DEĞERİNE UYMAK KOŞULU İLE ZEMİN VE/VEYA ÜST KATLARDA BİTİŞİK BLOKLAR YAPILABİLİR. BLOKLARIN BİTİŞİK YAPILAMAMASI DURUMUNDA BLOKLAR ARASI MESAFE MİN. 10 METRE OLACAKTIR. 

 

2     (D) BİTİŞİK VE BLOK NİZAM TİCARET-KONUT ALANLARI (TİCK):

 

-          BU ALANLARDA; TEK BAŞINA KONUT OLARAK KULLANILMAMAK KOŞULUYLA, PARSELLERİN YOL BOYU TİCARET-KONUT ALANI OLARAK PLANLANMIŞ YOLLARDAN CEPHE ALAN BİNALARINDA; ZEMİN KATLARINDA VEYA YOL SEVİYESİNDE VEYA AÇIĞA ÇIKAN BODRUM KATLARININ CEPHE ALAN MEKÂNLARINDAN HERHANGİ BİRİNİN TİCARİ OLARAK KULLANILMASI ZORUNLUDUR. BU YAPILARDA TİCARET ÜZERİ KATLARIN TAMAMI KONUT OLARAK KULLANILABİLİR.

-          BİTİŞİK NİZAM PARSELLERİN ARKA BAHÇE MESALERİNİ ADA İÇERİSİNDE BÜTÜNLÜK OLUŞTURACAK ŞEKİLDE MESAFESİNİ VE ŞEKLİNİ BELİRLEMEYE İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİDİR.

-          BLOK NİZAM OLARAK PLANLANAN 4383 VE 4384 ADALARDA PARSEL ÜZERİNDE BELİRTİLEN YAPI KİTLELERİNE ZEMİN KATTA UYULACAKTIR. ÜST KATLAR İSE BELİRTİLEN ALAN İÇERİSİNDE EMSAL HAKKINA UYGUN OLARAK YAPILAŞACAKTIR. AÇIK ÇIKMALAR İLE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.


İlgili Müdürlük

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Kunduzhan Mahallesi, Farabi Caddesi, No: 22, Çorum Belediyesi Hizmet Binası B Blok, Kat: 3

0364 319 15 10

[email protected]

2024 © Çorum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Hızlı Menü

Duyurular
Etkinlikler
Haberler
Vefat Edenler
Hızlı Menü

Çerez Bilgilendirmesi

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Bu web sitesini kullanarak çerezleri kullanmamıza izin vermiş olursunuz.