Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

9°C kapalı

Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

9°C kapalı

Gülabibey Mahallesi, Kapaklı 4. Caddenin çevresinde plan değişikliği

Gülabibey Mahallesi, Kapaklı 4. Caddenin çevresinde plan değişikliği

17 Nisan 2023 Pazartesi

Çorum Gülabibey Mahallesi, Kapaklı 4. Caddenin çevresinde plan değişikliğiÇorum İli, Merkez ilçesi, Gülabibey Mahallesi, Kapaklı 4. Caddenin çevresinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından 29/06/2017 tarihinde onaylanan Çorum(Merkez) Belediyesi Mikro Bölgeleme Etüt Raporunda UOA 2-1(uygun olmayan alan) olarak gösterilen alanın Ağaçlandırılacak Alan, Park ve Mezarlık Alanı(270 ada 396 parsel) olarak işaretlendiği,

Kapaklı 4. Caddenin kuzeyinde bulunan yapı adalarının uygun olmayan alan sınırına göre yeniden düzenlendiği,

Kapaklı 4. Caddenin güney kısmında ise uygun olmayan alanların Ağaçlandırılacak Alan, Mezarlık Alanı ve Park Alanı olarak işaretlendiği, arta kalan diğer kısımların Ayrık Nizam, 2 kat, taks:0.20, kaks:0.40 yapılaşma koşullarına sahip konut alanı, 3 adet TAKS:0,35, Yençok:4.50 yapılaşma koşullarına sahip Ticaret Alanı, 1 adet Belediye Hizmet Alanı (Teknik Altyapı Alanı), 1 adet Cami Alanı, 1 adet Ortaöğretim Alanı ve Park Alanı olarak işaretlendiği,

Alanın genelinde ulaşımın 12 metrelik yollarla sağlandığı, enerji nakil hattı altındaki alanların yeşil ve yol olarak işaretlendiği ve plan notlarına;

  • Tek ada tek parsellerde, ada içerisinde bütünlük oluşturularak, yapıların tek bir hat üzerinde ve yoldan eşit çekme mesafesi uygulanarak yapılması durumunda; binaların konumu yola 5 metreden fazla yaklaşmamak ve yoldan en fazla 10 metre geri çekilmek koşulu ile vaziyet planında belirlenir. Ada içerisinde aynı yoldan cephe alan tüm yapıların yola yapı yaklaşma mesafeleri aynı olmak zorundadır. Ayrıca yan ve arka bahçeye ilişkin hükümlere uyulacaktır. Tek ada tek parsel şartını sağlamayan parsellerde ise yapılar yol cephe hattını korunacak şekilde parsellerin ön cephe hattında, planda belirlenmiş olan yapı yaklaşma mesafelerine uygun olarak konumlandırılmalıdır.
  • Ağaçlandırılacak alan olarak ayrılan alanlar Belediyemiz tarafından ağaçlandırılacak olup; mülkiyeti belediyeye ait olacak şekilde; gezi, dinlenme, seyir, piknik alanı, oturma yerleri, yürüme parkurları, rekreasyon alanı, yürüyüş parkurları ve doğa sporları kullanımlarına uygun hale getirilebilir. Bu alanlarda detaylı jeoloji ve jeoteknik etüt raporları yapılmak şartıyla Emsal:0.05 ve 2 katı geçmemek koşulu ile wc, günübirlik kullanımlara dönük kara sporlarına ilişkin yapılar, açık hava tiyatroları, çayhane, büfe, restoran, lokanta, kafe, sosyal ve kültürel tesis, spor tesis alanları, kamp alanları, mesire alanları ve ibadet yeri amaçlı yapılar yapılabilir.
  • Eğitim Alanı, Belediye Hizmet Alanı ve Cami Alanında emsal ve yençok ilgili kurum tarafından ihtiyaca göre belirlenir. Şeklinde plan hükmü eklendiği görülmektedir. Şeklindeki yaklaşık 52 hektarlık alana yönelik olarak A grubu plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP:191011644) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP:191011645) Revizyonu teklifi, 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesi gereğince, Meclisçe 07.04.2023 tarih ve 65 sayılı karar ile OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 17.04.2023 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayın.

İlgili Müdürlük

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Kunduzhan Mahallesi, Farabi Caddesi, No: 22, Çorum Belediyesi Hizmet Binası B Blok, Kat: 3

0364 319 15 10

[email protected]

2023 © Çorum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Hızlı Menü

Duyurular
Etkinlikler
Haberler
Vefat Edenler
Hızlı Menü

Çerez İzinleri

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Bu web sitesini kullanarak çerezleri kullanmamıza izin vermiş olursunuz.