Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

24°C açık

Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

24°C açık

Meclis Kararları

Detaylı arama:
Karar Tarihi Karar No Karar Özeti
07.10.2022 121
Çöplü Mahallesi 605 Ada 17 Parsel için, İmar Planı değişikliği teklifi.
İndir
07.10.2022 120
Pakistan’a Yardım Yapılması.
İndir
07.10.2022 119
Zabıta Müdürlüğünün Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği.
İndir
06.09.2022 118
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 73. Maddesine istinaden Çöplü Arastası içinde 438 ada 1 parselde çatısında tamamı Belediye bütçesinden karşılanmak üzere uygulama yapılması, Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir
06.09.2022 117
2022 yılı ek ücret tarifesinin Şehrimizin sosyal ve ekonomik şartları göz önünde bulundurularak yeniden belirlenmesi gerektiği için Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğünün, ek ücret tarifesi, Kararda yazılan şekliyle, tarifenin Meclis Kararı yürürlük tarihi itibariyle uygulanması, Meclisce OY ÇOKLUĞUYLA kabul edilmiştir.
İndir
06.09.2022 116
İlimizin önemli tarihi eserlerinden olan Velipaşa Konağı ve Müştemilatının 1/25 ölçeğinde minyatürünün yaptırılması ve Minia Kıbrıs açık hava müzesi Dost ve Kardeş Belediyeler bölümünde sergilenmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tatlısu Belediyesine teslim edilmesi, Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir
06.09.2022 115
1- Çorum Merkez, muhtelif bölgelerde “YEDAŞ” tarafından talep edilen 40 adet trafo yerine ilişkin A grubu plan müellifine hazırlattırılan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı teklif dosyası, 2- Çorum Merkez, Ulukavak Mahallesi, 4439 ada 1 nolu parselde Belediyemizce A grubu plan müellifine hazırlattırılan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı teklif dosyası, 3- Çorum Merkez, Çöplü Mahallesi, 4341 ada için hazırlattırılan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı teklif dosyası, 3 adet imar planı ile ilgili taleplerin İmar komisyonuna havalesi, Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir
06.09.2022 114
İmar Komisyonunca da uygun bulunan, Çorum İli, Merkez İlçesi, Hacıkerim ve Çoraklık Mahallesi sınırları içerisinde, G33C25C2A, G33C25C2B, G33C25B3B, G33C25B3D, G33C25B3C, G34D21A4D, G34D21A4A, G34D21A1C, G34D21A4B, G34D21A2D paftaları dahilinde kalan, 35 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP:19133198) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP:19179716) revizyonu teklifi, Meclisce OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.
İndir
06.09.2022 113
Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri ve İmar Komisyonu Karar Tutanağında belirtilen hususlar göz önüne alınarak, İmar Komisyonunca da uygun bulunmayan, Çorum İli, Merkez İlçesi, Çomar Mevki, 151 ada, 12 parsel için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP:19365442) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP:19004054) ilavesi teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince, Meclisce OY BİRLİĞİYLE reddedilmiştir.
İndir
06.09.2022 112
İmar Komisyonunca da uygun bulunan, Çorum İli, Merkez İlçesi, Yavruturna Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy 2. Caddesine cepheli parsellere yönelik olarak plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP:19403135) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (NİP:19715089) değişikliği teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince, Meclisce OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.
İndir
06.09.2022 111
Karaca Köy, 158 ada, 1 parsel için malikleri tarafından plan müellifine hazırlattırılarak belediyemize sunulmuş olan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ilavesi teklifi, İmar Komisyonunca da uygun bulunmayan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP;19963543) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP;19677378) teklifi 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince, Meclisce OY BİRLİĞİYLE reddedilmiştir.
İndir
06.09.2022 110
Kuruçay Mahallesi 259 ada, Kararda yazılan ada ve parsellerde bulunan arsaların satışı, takası, tahsisi veya trampa edilmesi, Belediye Encümenine yetki verilmesi, bu işlemlerle ilgili sözleşme ve evrakları imzalamaya Belediye Başkanının yetkili kılınması, Meclisce OY ÇOKLUĞUYLA kabul edilmiştir.
İndir
06.09.2022 109
Ayarık Mahallesi 2853 ada, Bahçelievler Mahallesi 1279 ada, Büget Köyü 363 ada , Çepni Mahallesi 4742 ada, Çöplü Mahallesi 4341 ada , Gülabibey Mahallesi 4857 ada, İbrahimçayırı Mahallesi 80 ada,Kuruçay Mahallesi 101 ada, Yozgat İli, Merkez Yazıpınar Köyü, 103 ada, Kararda yazılan ada ve parsellerde bulunan arsaların, satışı, takası, tahsisi veya trampa edilmesi, Belediye Encümenine yetki verilmesi, bu işlemlerle ilgili sözleşme ve evrakları imzalamaya Belediye Başkanının yetkili kılınması, Meclisce OY ÇOKLUĞUYLA kabul edilmiştir.
İndir
06.09.2022 108
İlice Mahallesi 704 ada, Gülabibey Mahallesi 4936 ada, Kuruçay Mahallesi 253 ada, Kararda yazılı ada ve parsellerde bulunan arsalar,aşınmazların; satışı, takası, tahsisi veya trampa edilmesi, Belediye Encümenine yetki verilmesi, bu işlemlerle ilgili sözleşme ve evrakları imzalamaya Belediye Başkanının yetkili kılınması, Meclisce OY ÇOKLUĞUYLA kabul edilmiştir.
İndir
06.09.2022 107
İlice Mahallesi 93 ada, Gülabibey Mahallesi 4729 ada, Kararda yazılan ada ve parsellerin, söz konusu taşınmazların; satışı, takası, tahsisi veya trampa edilmesi, Belediye Encümenine yetki verilmesi, bu işlemlerle ilgili sözleşme ve evrakları imzalamaya Belediye Başkanının yetkili kılınması, Meclisce OY ÇOKLUĞUYLA kabul edilmiştir.
İndir
08.08.2022 106
Teftiş Kurulu Müdürlüğünün 05.11.2012 tarih ve 167 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan görev çalışma yönetmeliğinde yapılan değişikliklere ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından yeniden hazırlanan; Kararda yazılı şekliyle Yönetmelik Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir
08.08.2022 105
Çepni Mahallesi, 4743,4283, 4284 nolu adalar için Belediyemiz tarafından A grubu plan müellifine hazırlattırılan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı teklif dosyası, Toplam 1 adet imar planı değişikliği teklifinin, İmar Komisyonuna havalesi, Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir
08.08.2022 104
Gülabibey Mahallesi, İlice Mevki, Yavruturna Mahallesi, Sarimbey köyü, Toplam 4 adet imar planı değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna havalesi, Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir
08.08.2022 103
Organize Sanayi Bölgesi 7. Cadde mevkiinde yapılacak yolun 1000 Ton Sıcak asfalt serme işi ile ilgili Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile Ortak Hizmet Projesi yapılması, Meclisce OY BİRLİĞİYLE Kabul edilmiştir.
İndir
08.08.2022 102
Bu tür yapılarda esaslı tadilat başvurularında mevcut bina yıkılana kadar güncel mevzuat hükümlerinden sadece yola çıkma kısımlarının kaldırılması (kırılması) aranmadan esaslı tadilat ruhsatı verilebilmesi, mevcut bina yıkıldıktan sonra yeni ruhsat talebi halinde ise yola çıkmanın kazanılmış hak olarak sayılamayacağı güncel mevzuat hükümlerinin uygunluğunun aranması, Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir

2024 © Çorum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Hızlı Menü

Duyurular
Etkinlikler
Haberler
Vefat Edenler
Hızlı Menü

Çerez Bilgilendirmesi

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Bu web sitesini kullanarak çerezleri kullanmamıza izin vermiş olursunuz.