Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

0°C hafif kar yağışlı

Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

0°C hafif kar yağışlı

Meclis Kararları

Detaylı arama:
Karar Tarihi Karar No Karar Özeti
07.01.2022 2
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi e fıkrasına istinaden, Kent Mobilyalarının, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre, 10 yıla kadar kiraya verilmesi için, Belediye Encümenine yetki verilmesi, Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir
07.01.2022 1
5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden, Denetim Komisyonu Üyesi Seçilmesi
İndir
07.12.2021 193
Türkiye Güreş Şampiyonası için Belediyemiz ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı ile ortak hizmet projesi yürütülmesinde Belediyemiz tarafından 75.000.00- TL maddi kaynak sağlanabilmesi için, Belediye Başkanına yetki verilmesi, Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir
07.12.2021 192
Filistin Kardeş Belediyesi Kalkilya’ nın talepleri doğrultusunda, Türkçeyi öğrenmeye teşvik etmek amacıyla Türkçe Okuma seti alımı ve kırtasiye malzemeleri (defter, kalem, silgi vb.) ile okul sırt çantası ihtiyaçlarının karşılanması için Filistin Kalkilya Kardeş şehriyle ortak hizmet projesi yürütülmesi için, Belediye Başkanı’ na yetki verilmesi, Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir
07.12.2021 191
Tarifenin 01.01.2022 tarihinden itibaren, Su satış ücretleri tarifesinin 2022/3 tahakkuk dönemi (2022 Şubat ayında kullanılan su)’nden itibaren, Su satış ücretleri dışındaki su abone depozitosu ve hizmet karşılığı ücret tarifesi ve deşarj izin belgesi ücretlerinin 01.01.2022 tarihinden itibaren, uygulanması, Meclisce OY ÇOKLUĞUYLA kabul edilmiştir.
İndir
07.12.2021 190
Çorum genelinde muhtelif bölgelerde “Genel Otopark” yerlerinin imar planlarında belirlenmesini içeren, Belediyemizce teklif edilen A grubu plan müellifi tarafından hazırlanan plan değişikliği teklifi, İmar Komisyonuna havalesi Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir
07.12.2021 189
Çorum İli, Merkez İlçesi, Kunduzhan Mahallesi 2708 ada 1 parsel için plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi, Meclisce OY ÇOKLUĞUYLA kabul edilmiştir.
İndir
07.12.2021 188
Çorum İli, Merkez İlçesi, Çepni Mahallesi 4381 ada için plan müellifi tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, Meclisce OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.
İndir
07.12.2021 187
Çorum İli, Merkez İlçesi, İlice Mahallesi 704 ada 2 parsel ve yakın çevresi için plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, Meclisce OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.
İndir
07.12.2021 186
Çorum İli, Merkez İlçesi, Çomar Mahallesi, 152 ada, 79 ve 81 nolu parsel için plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, Meclisce OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.
İndir
07.12.2021 185
Çorum İli, Merkez İlçesi, Çepni Mahallesi, 331 ada 142 ve 143 nolu parseller için plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, Meclisce OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.
İndir
07.12.2021 184
Çorum İli, Merkez İlçesi, Çoraklık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve kesin sınırları pafta üzerinde gösterilen alana yönelik plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, Meclisce OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.
İndir
07.12.2021 183
Çorum İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler ve Çoraklık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve kesin sınırları pafta üzerinde gösterilen alana yönelik plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi, 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesi gereğince, Meclisce OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.
İndir
07.12.2021 182
Çorum İli, Merkez İlçesi, Kadıkırı Köyü, 141 ve 144 nolu adalara yönelik olarak A grubu plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b Maddesi gereğince Meclisce OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.
İndir
07.12.2021 181
Çorum İli, Merkez İlçesi, Ayarık Mahallesi, 3995 ada 1 nolu parsele yönelik olarak A grubu plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, Meclisce OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.
İndir
07.12.2021 180
Çorum İli, Merkez İlçesi, Ulukavak Mahallesi, 678 ada, 4 nolu parsele yönelik olarak A grubu plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, Meclisce OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.
İndir
07.12.2021 179
Kuruçay Mahallesi, Ayarık Mahallesi, Gülabibey Mahallesi, İbrahimçayırı Mahallesi, Kararda belirtilen parsellerin, parsellerde bulunan arsaların satışı, takası, tahsisi veya trampa edilmesi, trampadan Belediye lehine fark çıkması halinde farkın tahsiline veya feragatine, aleyhine fark çıkması halinde farkı ödeyebilmesi ve bunlarla ilgili işlemlerin yürütülmesinde evrakları imzalamaya Belediye Başkanının yetkili kılınması,
İndir
07.12.2021 178
Karaca Köyü, Karakeçili Mahallesi, Üçtutlar Mahallesi, Yavruturna Mahallesi, Celilkırı Köyü, Bahçelievler Mahallesi, Çöplü Mahallesi, İmar Planı Değişikliği teklifi, İmar Komisyonuna havalesi, Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir
07.12.2021 177
5393 Sayılı Belediye Kanunun 15. Maddesinin “o” bendi gereğince; Depolarının Sanayi Bölgelerinde olması, Odun, Kömür bulundurmamak şartı ile irtibat bürolarının Şehir İçerisinde Ruhsatlandırılması, Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir
11.11.2021 176
2022 Yılı ve izleyen iki yıl Bütçe görüşmelerinin ve oylama işlemleri, Meclisce onanmıştır.
İndir

Çorum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü | Tüm Hakları Saklıdır © 2022

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ

"Euzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh."

Hızlı Menü

Duyurular
Etkinlikler
Haberler
Vefat Edenler
Hızlı Menü