05.04.2012 Meclis Gündemi

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi ne istinaden 05.04.2012 Perşembe günü saat 10.00’ da Belediyemiz Meclis salonunda toplanacaktır.

Belediye Meclis Üyelerinin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

ÇORUM BELEDİYESİ

MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO E V R A K I N  TOPLANTI TARİHİ : 05.04.2012 TOPLANTI NO: 04 / S:10.00
TARİHİ SAYI GELDİĞİ YER K  O  N  U  S  U
1 30.03.2012 89 YAZI İŞLERİ MÜD. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi gereğince Encümen Üyesi seçimi.
2 30.03.2012 90 YAZI İŞLERİ MÜD. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi, İmar Komisyon Üyesi ve Tarife Komisyon Üyesi seçimi.
3 21.03.2012 480 ZABITA MÜD. Yük İndirme ve Nakliye İzin Belgesi.
4 15.03.2012 İMAR KOMİSYONU Ulukavak Mahallesi, 1778 ada, 21 nolu parselde plan değişikliği.
5 15.03.2012 İMAR KOMİSYONU İlice Mevkii, 2790 ada, 5 nolu parselde plan değişikliği.
6 29.03.2012 İMAR KOMİSYONU Çepni Mahallesi, 29 Pafta, 4205 ada, 1 parselde yaklaşık 4 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu.
7 29.03.2012 İMAR KOMİSYONU Karakeçili Mahallesi, 70 Pafta, Üçtutlar Mahallesi, 78, 79 paftalarda yaklaşık 5,5 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu.
8 29.03.2012 İMAR KOMİSYONU Yavruturna Mahallesi, 11 Pafta, 826 ada, 197 nolu parsel, 894 parsel ve çevresindeki alanlarda 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu.
9 27.03.2012 1429 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD Karakeçili Mahallesinde Gayrimenkul trampası.
10 03.04.2012 1545 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD Ulukavak Mahallesinde Gayrimenkul satınalınması.
11 03.04.2012 1105 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD Çepni Mahallesi, 20.K.IV.c imar paftası, 2631 ada, 22 nolu parselde kat artışı yapılmasına ilişkin teklifin İmar Komisyonuna havalesi.
12 03.04.2012 1547 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD  Gülabibey Mahallesi, 42/2 Pafta, 2693 ada, 1 nolu parselde plan değişikliği yapılmasına ilişkin teklifin İmar Komisyonuna havalesi.
13 03.04.2012 1548 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD  Gülabibey Mahallesi, 42/1 Pafta, 1234 ada, 1 nolu parsel ile 1235 ada, 1 nolu parselde plan değişikliği yapılmasına ilişkin teklifin İmar Komisyonuna havalesi.
14 02.04.2012 1549 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD Ahmediye Köyü, 1 Pafta, 97 nolu parselde plan değişikliği yapılmasına ilişkin teklifin İmar Komisyonuna havalesi.
15 03.04.2012 1550 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD Yavruturna Mahallesi, 872 ada, 2 nolu parselde plan değişikliği yapılmasına ilişkin teklifin İmar Komisyonuna havalesi.
16 03.04.2012 1551 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD  Kunduzhan Mahallesi, 2709 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nolu parsellerde plan değişikliği yapılmasına ilişkin teklifin İmar Komisyonuna havalesi.
17 03.04.2012 1552 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD  Çepni Mahallesi, 331 ada, 131 nolu parselde plan değişikliği yapılmasına ilişkin teklifin İmar Komisyonuna havalesi.
18 03.04.2012 1553 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD  Ayarık Mevkii, 112 Pafta, 88 ada, 45 nolu parselde plan değişikliği yapılmasına ilişkin teklifin İmar Komisyonuna havalesi.
19 03.04.2012 1554 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD  Yaydiğin Köyü, 2819 ada, 6 nolu parselde plan değişikliği yapılmasına ilişkin teklifin İmar Komisyonuna havalesi.
20 03.04.2012 1555 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD  Çepni Mahallesi, 28 Pafta, 335 ada, 78, 79, 1, 2, 3, 4, 5 nolu parseller ve 453 ada, 1, 2, 3 nolu parsellerde plan değişikliği yapılmasına ilişkin teklifin İmar Komisyonuna havalesi.
21 03.04.2012 1556 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD  Çepni Mahallesi, 27, 28, 29 kadastro paftaları dahilinde kalan yaklaşık 120 hektarlık alanda  plan değişikliği yapılmasına ilişkin teklifin İmar Komisyonuna havalesi.
22 03.04.2012 1557 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD Yaydiğin Mevkii, G.33.c.3 nolu 1/25000 ölçekli pafta dahilinde kalan alanda plan değişikliği yapılmasına ilişkin teklifin İmar Komisyonuna havalesi.
23 03.04.2012 1558 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD Ulukavak Mahallesi, 2670 ada, 235 ve 237 nolu parsellerde plan değişikliği yapılmasına ilişkin teklifin İmar Komisyonuna havalesi.
24 02.04.2012 1559 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD Belediye Meclisinin 01.03.2012 tarih ve 43 Sayılı kararı ile, Gülabibey Mahallesi, 31, 32, 44 paftalarda yaklaşık 54 hektarlık alanda plan değişikliğine yapılan itirazlar.
25 02.04.2012 1560 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD Belediye Meclisinin 01.03.2012 tarih ve 41 Sayılı kararı ileKarakeçili Mahallesi, 74 pafta, 838 ada, 2,4 parseller ve 846 ada, 1 nolu parselde plan değişikliğine yapılan itirazlar.
26 26.03.2012 955 BAŞKANLIK MAK. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından hazırlanan 2011 yılı faaliyet raporu.
27 29.03.2012 DENETİM KOMİSYONU 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesine istinaden hazırlanan 2011 Yılı Denetim Komisyon raporu.
                                                        Muzaffer KÜLCÜ

                                                  Belediye Başkanı

06 Nisan 2017
260 kez görüntülendi