İbrahimçayırı Mahallesi, 79 ada, 40 nolu parselde plan değişikliği

İbrahimçayırı Mahallesi, 79 ada, 40 nolu parsel ve yakın çevresi için;

Yapılaşma koşullarında herhangi bir değişiklik yapılmadan planlama sınırları içerisine giren yollar 10` ar metre olacak şekilde yeniden planlanması şeklinde hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 16332,3) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 16330,3) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununu 8/b Maddesi gereğince 03.10.2016 tarih 10/147 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 04.10.2016-04.11.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ

04 Ekim 2016
178 kez görüntülendi