Yavruturna Mahallesi, 608 ada, 1, 12 parsellerde plan değişikliği

Yavruturna Mahallesi, 608 ada, 1, 12 parsellerin Blok nizam 5 kat Ticaret ve Konut Alanı olarak işaretlenmesi şeklinde plan müellifince hazırlanan 1/1000 uygulama İmar planı değişikliği (UİP 9548,2), 3194 Sayılı imar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 06.03.2015-03/47 BMK kararı ile onanmıştır

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 06/03/2015-06/04/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

06 Mart 2015
195 kez görüntülendi