Çepni Mahallesi, 1296 adan 45 nolu parsel kuzeyi

Çepni Mahallesi, 1296 adan 45 nolu parselin kuzeyi için:

-Belediye hizmet Alanı olarak planlı olan bölge Emsal:3.00, Yeçok: Serbest olacak şekilde yapılaşma koşulları getirilmesi batısında yer alan 40.00 metrelik Taşıt yolundan 15.00 metre, diğer cephelerden 10.00 metre yapı yaklaşma mesafeleri belirlenmesi ;Ayrıca BHA (Belediye Hizmet Alanı) olan kullanım kararı “TİCARET- KONUT ALANI”; olarak değiştirilmesi;

Plan notlarında ise;

• 0.00 Kot altı emsale dahil değildir.

• Çekme Mesafeleri dışına taşmamak koşulu ile parselin içerisinde tam dolu inşaat yapılabilir. Taban Alanı sınırlaması yoktur.

• Ada veya parsel içerisinde görsel zenginlik yaratacak şekilde ortak alanlarda ve/veya bağımsız bölüm içerisinde ve normal katlarda yeşil amaçlı kat bahçeleri ile teras ve balkonlar yapılabilir.

• Farklı kotlardan ve birden fazla noktadan bina girişleri düzenlenebilir ve bina girişleri 0.00 kot altında olabilir.

• Arazi Tesviyelerinde ölçü sınırına bağlı kalmaksızın kazı, dolgu ve teraslamalar yapılabilir.

• Parselin inşaat hakkının tamamı mesken/konut olarak kullanılabilir. plan notları eklenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 8329,18) ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (UİP; 7571,22) teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 06.04.2016 tarih 04/62 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 07.04.2016-07.05.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

08 Nisan 2016
183 kez görüntülendi