Gülabibey Mahallesi, 1426 ada, 1 nolu parsel ve yakın çevresi “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” olarak planlanması

Gülabibey Mahallesi, 1426 ada, 1 nolu parsel ve yakın çevresi için;

1426 ada 1 nolu parselin kuzey, batı ve doğu cephelerinden genişletilerek yaklaşık 2000 m²’lik Emsal: 1.50, Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” olarak planlandığı ve çevresinde bulunan sanayi alanlarında imar planı ile kadastro arasındaki kayıklığın giderilmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 8329,58) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 7571,64) değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 08.03.2018 tarih  03/45 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  12.03.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

13 Mart 2018
327 kez görüntülendi