03.09.2012 Meclis Gündemi

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi ne istinaden 03.09.2012 Pazartesi günü saat 14.00’ de Belediyemiz Meclis salonunda toplanacaktır.

       Belediye Meclis Üyelerinin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

T.C.

ÇORUM BELEDİYESİ

MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 

SIRA NO E V R A K I N  TOPLANTI TARİHİ : 03.09.2012 TOPLANTI NO: 10 / S:14.00
TARİHİ SAYI GELDİĞİ YER K  O  N  U  S  U
1 24.08.2012 1701 SU VE KANAL. MD Kanal İçi Görüntüleme Cihazları ile Yer Tesbit Cihazları donanımlı 2 adet araç alınması.
2 22.08.2012 4654 İMAR VE ŞEH. MD Ulukavak Mahallesi, 1809 ada, 1 nolu parselde 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama imar planına yapılan itirazlar.
3 29.08.2012 4744 İMAR VE ŞEH. MD Gayrimenkul Satış, Trampa ve Takası.
4 31.08.2012 4770 İMAR VE ŞEH. MD Hitit Üniversitesine Gayrimenkul Tahsisi yapılması.
5 31.08.2012 4774 İMAR VE ŞEH. MD Gülabibey Mahallesi, 294 ada, 38, 176 ve 174 nolu parsellerde plan değişikliğine ilişkin teklifin İmar Komisyonuna Havalesi.
6 29.08.2012 İMAR KOMİSYONU Bahçelievler Mahallesi, 51 Pafta, 171 ada, 9, 10 nolu parsellerde plan değişikliği.
7 29.08.2012 İMAR KOMİSYONU Yaydiğin Mevkii, G 33.c.3 Kadastro Paftasında hazırlanan ilave imar planı.
   
         Muzaffer KÜLCÜ

                                                                                         Belediye Başkanı

06 Nisan 2017
285 kez görüntülendi