08.03.2013 Meclis Gündemi

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi ne istinaden 08.03.2013 Cuma günü saat 10.00’ da Belediyemiz Meclis salonunda toplanacaktır.

            Belediye Meclis Üyelerinin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

T.C.

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 

SIRA NO E V R A K I N   TOPLANTI TARİHİ : 08.03.2013 TOPLANTI NO: 03 / Saat:10.00
TARİHİ SAYI GELDİĞİ YER K  O  N  U  S  U
1 26.02.2013 619 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Türkiye Belediyeler Birliği ile İşveç Yerel Yönetimler ve Bölgesel Birliği ile Belediye Hizmetlerinde Kalite ve Verimlilik projesi yürütülmesi.
2 27.02.2013 İMAR KOMİSYONU Akkent Mahallesi 114 ada, 1 nolu parselin bir kısmının 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı değişikliği.
3 27.02.2013 İMAR KOMİSYONU Sülüklü Deresinin 1200 m lik kısmında yapılan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı revizyonu.
4 27.02.2013 İMAR KOMİSYONU Bahçelievler Mah, 484,3630,2586 adalar,  Karakeçili Mah, 140,  ada, Ulukuvak Mah, 3389, 959, 2480 adalar, İbrahimçayırı  Mevki, 2597ada, Yavruturna, 2226 ada, Gülabibey, 3770, 503 adalar ve Çoraklık, 1871, 3001 adalar da  plan müellifince hazırlanmış 13 adet 1/1000 ölçekli uygulama imar  plan değişikliği.
5 27.02.2013 İMAR KOMİSYONU Çoraklık Mevki, 82 pafta, 584 ada, 39 no’lu parselde plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği.
6 04.03.2013 1379 İMAR VE ŞEH. MÜD 07.01.2013 Tarih ve 9 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan plan değişikliğine yapılan itirazlar.
7 04.03.2013 TARİFE KOMİSYONU Gelir Tarifesinin Tatil günlerinde çalışma ruhsat harçları ve Yangın Tedbir Denetleme Hizmet Ücret tarifesi.
8 04.03.2013 48 ÖZEL KALEM MÜD. Belediye Başkanı, Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Cengiz Özkader, Ömer Maz ve Özkan Balcı’ nın Almanya Seyahati.
   
    Muzaffer KÜLCÜ           

Belediye Başkanı

06 Nisan 2017
260 kez görüntülendi