08.09.2011 Meclis Gündemi

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi ne istinaden 08.09.2011 Perşembe günü saat 14.00’ da Belediyemiz Meclis salonunda toplanacaktır.

Belediye Meclis Üyelerinin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

T.C.

ÇORUM BELEDİYESİ

MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO E V R A K I N  TOPLANTI TARİHİ : 08.09.2011 TOPLANTI NO: 10 / S:14.00
TARİHİ SAYI GELDİĞİ YER K  O  N  U  S  U
1 11.08.2011 859 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞL. MÜD. Amerika Birleşik Devletleri tarafından düzenlenen Anadolu Kültürleri ve Yemek Festivali proğramı ziyareti.
2 25.08.2011 1921 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD. Kadro İptal ve ihdası.
3 26.08.2011 1924 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD. Kadro İptal ve ihdası.
4 09.08.2011 4222 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD Gayrimenkul Satış ve Takası (Trampa)
5 28.06.2011 İMAR KOMİSYONU Çepni Mahallesi, 28 Pafta, 335 Ada, 78, 79, 1, 2, 3, 4, 5 Parseller ve 453 ada, 1, 2, 3 nolu parsellerde nazım ve imar planı revizyonu.
                                                            Muzaffer KÜLCÜ

                                                      Belediye Başkanı

06 Nisan 2017
267 kez görüntülendi