ÇORUM BELEDİYELER ÇEVRE BİRLİĞİ MECLİS TOPLANTISI

T.C.

ÇORUM BELEDİYELER ÇEVRE BİRLİĞİ

MECLİSİ BAŞKANLIĞINDAN

5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 11. Maddesi ve Çorum Belediyeler Çevre Birliği Tüzüğünün 11. Maddesi gereği Ekim ayı olağan toplantısı;

27/10/2010 Çarşamba günü saat 14.00`da

Çorum Belediyesi Meclis Salonunda, gündemde bulunan konular görüşülmek üzere toplanacaktır.

Sayın Birlik Meclisi Üyelerinin belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.


GÜNDEM


27/10/2010 Çarşamba günü saat 14.00`da

1. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu gereği, “2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMININ”; 20/10/2010 tarih ve 252 sayılı yazının okunup müzakeresi.

2. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 21. Maddesi ve Çorum Belediyeler Çevre Birliği Tüzüğünün 25. Maddesi gereği “İLLER BANKASI KATILIM PAYLARININ BİRLİK ÜYE BELEDİYELERCE YATIRILMASI”; hakkında 20/10/2010 tarih ve 253 sayılı yazının okunup müzakeresi.

3. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 22. Maddesi ve Çorum Belediyeler Çevre Birliği Tüzüğünün 26. Maddesi gereği “BİRLİK BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNİN YAPILIP ONAYLANMASI”; hakkında 20/10/2010 tarih ve 254 sayılı yazının okunup müzakeresi.

4. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 29. Maddesi gereği, “04.03.2010 tarihli İskilip Belediyesi Meclisi Kararınca, Encümen Üyemiz Osman KURDOĞLU`nun istifa ettiği ve yerine ENCÜMEN ÜYESİ SEÇİMİ”; 20/10/2010 tarih ve 255 sayılı yazının okunup müzakeresi.

20 Ekim 2010
301 kez görüntülendi