Belediyemiz Meclisinin 05/04/2012 tarihinde onaylanan plan değişikliklerine ilişkin ilanı

  1. Karakeçili Mahallesi 70 pafta, Üçtutlar Mahallesi 78,79 paftalarda yaklaşık 5.5 ha`lık alanda plan müellifince hazırlanan 1/5000 Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, 05/04/2012 tarih ve 50 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onanmış olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, imar planı örneği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda görülebilir.
  2. Çepni Mahallesi, 29 paftada yer alan ve yaklaşık 4 ha`lık alanda İmar ve Şehircilik Müdürlüğün`ce teklif edilen, plan müellifince hazırlanan 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 uygulama imar planı revizyonu değişikliği, 05/04/2012 tarih ve 49 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onanmış olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, imar planı örneği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda görülebilir.
  3. Yavruturna Mahallesi, 11 pafta, 826 ada, 197 nolu ve 894 nolu parsel ve çevresindeki alanlarda, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü`nce teklif edilen, plan müellifince hazırlanan 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 uygulama imar planı revizyonu, 05/04/2012 tarih ve 51 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onanmış olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, imar planı örneği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda görülebilir.
13 Nisan 2012
457 kez görüntülendi