Belediyemiz Meclisinin 04/05/2012 Tarihinde Onaylanan Plan Değişikliklerine İlişkin Ekteki İlan Metini

İLAN –

1-Gülabibey Mahallesi, 42/1 pafta, 1234 ada, 1 nolu parselde plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 04/05/2012 tarih ve 87 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onanmış olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, imar planı örneği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda görülebilir.

2-Ulukavak Mah. 2670 ada, 236, 58, 59, 229 ve 230 nolu parsellerin “İbadet Yeri”; olarak planlandığından, İbadet Yeri ile Konut alanını ayırmak amacıyla 235 ve 237 nolu parsellerden geçmek üzere 7 metrelik yaya yolu planlandığından, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü`nün teklifi ile plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 04/05/2012 tarih ve 88 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onanmış olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, imar planı örneği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda görülebilir.

3-Kentin muhtelif bölgelerinde Çalık Yedaş İl Koordinatörlüğü tarafından yapılması planlanan 17 adet trafo yeri ile ilgili plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 04/05/2012 tarih ve 89 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onanmış olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, imar planı örneği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda görülebilir.

4-Ayarık mevki 88 ada, 45 nolu parselin Emsal: 1.00 h.max: 21.50 metre yapılaşma koşullarında Eğitim Tesisleri Alanı (Özel Eğitim Tesis Alanı) olarak plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 04/05/2012 tarih ve 90 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onanmış olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, imar planı örneği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda görülebilir.

5-Çepni Mahallesi 28 pafta, 335 ada 78, 79, 1, 2, 3, 4, 5 parseller ve 453 ada 1, 2, 3 nolu parsellerde plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı değişikliği, 04/05/2012 tarih ve 91 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onanmış olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, imar planı örneği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda görülebilir.

6-Çepni Mah. 352 ada, 186 parsel ve 181 nolu parselin bir kısmının “Sağlık Tesis Alanı”; na katılarak alanın büyüklüğünün artırıldığı, Sağlık Tesis Alanı`nda ulaşım bağlantılarını güçlendirmek adına alanın kuzeyinde yer alan 12 metrelik yolun 30 metreye genişletildiği, batısında yer alan 17 metre genişliğinde yolun ise 35 metreye genişletildiği şeklinde, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İnceleme Raporu da dikkate alınarak, Revizyon Plan değişikliği, 04/05/2012 tarih ve 92 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onanmış olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, imar planı örneği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda görülebilir.

14 Mayıs 2012
197 kez görüntülendi