İHALE İPTALİ

Mülkiyeti Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğüne ait Karakeçili Mahallesi, 838/2, 838/4, 846/1 parseller ile mülkiyeti Belediyemize ait Bahçelievler Mahallesi 171 ada 9, 10 nolu parseller ve üzerinde bulunan binalar karşılığında; mimari avan projesi ve mahal listeleri olan Çorum ili Merkez İlçesi Çepni Mahallesi, Çevre yolu, 29/4 pafta, 352 ada 177 nolu parselde 71.932,34 m² arsa ile Belediye tarafından belirlenecek arsalar üzerine Spor Kompleksi ve Çorum ili Merkez İlçesi Çepni Mahallesinde imar planında Otobüs terminalinin kuzeyindeki Eğitim Tesisi ve Spor Tesisi olarak işaretli arsalara Meslek lisesi kampüsü ve Spor Kompleksi tesislerinin anahtar teslimi olarak yaptırılması ve yüklenici tarafından 1.000.000,00 TL + ilave bedel üzerinden artırılmak üzere Taşınmaz Mal Trampası İşi 10.10.2012 Çarşamba günü saat 14.00 de, Belediyemiz Encümen Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacak olan ihalemiz iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

09 Ekim 2012
200 kez görüntülendi