Belediyemiz tamir atölyesinde bulanan hurda araçların satış ihalesi

 ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Belediyemize ait tamir atölyesi hurda sahasında muhtelif hurda iş makineleri ve tamir atölyesi içinde demonte halde hidrolik asansör malzemeleri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c Maddesine istinaden Açık Artırma Usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde ayrı ayrı satışı yapılacaktır.

 

SIRA NO:

MİKTARI

CİNSİ

 

MARKASI

DURUMU

   TAHMİNİ BEDELİ

(KDV HARİÇ)

GEÇİCİ TEMİNATI

 

1

1 adet

YÜKLEYİCİ

AHALLMAN

HURDA

5.000,00 TL

150,00 TL

2

1 adet

EKSKAVATÖR

HYMAC

HURDA

10.000,00 TL

300,00 TL

3

1 adet

SİLİNDİR

RUTHEMEYER

HURDA

3.500,00 TL

105,00 TL

4

1 adet

SİLİNDİR

RUTHEMEYER

HURDA

3.500,00 TL

105,00 TL

5

1 adet

SİLİNDİR

MKE

HURDA

1.500,00 TL

45,00 TL

6

1 adet

DOZER

HANOMAG

HURDA

7.000,00 TL

210,00 TL

7

1 adet

YÜKLEYİCİ

ZETTELMAYER

HURDA

5.000,00 TL

150,00 TL

8

1 adet

BEKO KAZ.- YÜK

MASSEY FERGUSON

HURDA

3.500,00 TL

105,00 TL

9

1 adet

YÜKLEYİCİ

HANOMAG

HURDA

7.000,00 TL

210,00 TL

10

1 adet

YÜKLEYİCİ

KAELBLE

HURDA

10.000,00 TL

300,00 TL

11

1 takım

HİDROLİK ASANSÖR

MUHTELİF MALZEMESİ

DEMONTE

10.000,00 TL

300,00 TL

 

 

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir ve görülebilir.

 

İhale Tarihi ve Yeri: 13.08.2014 Çarşamba günü saat:14.00’de Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

 

İhaleye Girebilme Şartları: İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlarda aşağıdaki şartlar aranır.

A- Geçici teminat, B- Vekil olarak ihaleye katılacaklar noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri, C- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküsü, tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, D- Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi şarttır, Keyfiyet ilan olunur.

 

 

 

.

04 Ağustos 2014
212 kez görüntülendi