Karacaköy, 102 pafta,1 parselde plan değişikliği

Karacaköy Mevki, 102 ada, 1 parselin, 1/1000 uygulama imar planında emsal: 0.75, h.max:serbest yapılaşma koşullarında “Sanayi Alanı”; (Ambalaj ve Ambalaj Atıklarını Toplama ve Geri Dönüşüm Tesis Alanı) olarak belirlenmesi ile ilgili plan müellifince hazırlanan 1/1000 uygulama imar planı değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince Meclisce 08/08/2014-08/82 tarih sayılı karara ile onanmıştır.

İmar planı değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 14/08/2014-14/09/2014 tarihleri arasında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2, kat panosunda 1 ay süre ile askı-ilana çıkarılmıştır.

İlgili Meclis Kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ

14 Ağustos 2014
179 kez görüntülendi