Gülabibey Mahallesi, 1496 ada, 6 nolu parselde plan değişikliği.

Gülabibey Mahallesi, 1496 ada, 6 nolu parselde plan notlarına; “TAKS, KAKS (emsal) değerlerinin parselin güney cephesindeki yol genişlemesi nedeniyle yola giden alan m²’ si dahil edilerek hesaplanması” ibaresinin eklenmesi şeklinde plan müellifince hazırlanan 1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama İmar planı değişikliği (NİP 8327,1- UİP 8328,1), 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 02.01.2015-01/16 BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 05/01/2015-05/02/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

05 Ocak 2015
172 kez görüntülendi