Çepni Mahallesi, 25 pafta, 450 ada, 320 ada da plan değişikliği

Çepni Mahallesi, 25 pafta, 450 ada ile 320 ada arasında yer alan yol girişinin (otopark girintisi) 450 ada da yer alan mevcutta kullanılan katlı otopark girişinin trafik açısından rahatlatılması amacıyla 25 nolu parsel tarafında genişletilmesine yönelik 200 m² lik alanda 1/5000 nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği (NİP 8327,2- UİP 8328,2), 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 02.01.2015-01/17 BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 05/01/2015-05/02/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

05 Ocak 2015
373 kez görüntülendi